Herstel kademuren Binnenhaven

Projectinformatie

Project Herstel kademuren Binnenhaven
Locatie 's-Hertogenbosch
Opdrachtgever Gemeente 's-Hertogenbosch

Syquin van den Berg

De kademuren van de Binnenhaven worden gerestaureerd om de waarde van dit historische en beeldbepalende bouwwerk voor de stad te behouden.

We herstellen het loszittend metselwerk vanaf de stuw tot de Boompoort. Daarnaast worden de houtachtige gewassen in de muur verwijderd. Op de waterlijn komt een band van natuursteen als bescherming van het metselwerk tegen vorstschade, zoals dat bij het grootste deel van de Binnendieze al is gebeurd.

In het door Nico de Bont gemaakte plan van aanpak staat de kwetsbaarheid van de muur en zijn omgeving centraal. Hierbij zetten we moderne technieken in, zonder de liefde en het vakmanschap voor deze historische waardevolle muur uit het oog te verliezen.

De herstelwerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De muren van de binnenhaven zijn opgedeeld in vakken. Per 4-6 weken zullen 6 vakken tegelijk worden gerestaureerd. Vanwege het repeterende karakter van de vakken in de kademuur leent dit project zich uitstekend voor de aanpak ‘evalueren – leren – verbeteren’. Elke keer als wij 6 vakken hebben afgerond stellen wij met het team vast wat we beter of anders kunnen doen. Hierdoor optimaliseren wij het proces en het ontzien van de omgeving door slimmer, sneller en beter te gaan werken gedurende het proces.

Beperking overlast

Om overlast en parkeerruimte in de binnenstad te beperken voeren we de restauratiewerkzaamheden vanaf het water uit en werken we met een mobiel bouwterrein. Dit terrein, met een lengte van dertig meter, komt op het water te liggen.

  • Fotografie: Studio Image en Motion | Han Hermkens

  • Fotografie: Studio Image en Motion | Han Hermkens

  • Fotografie: Studio Image en Motion | Han Hermkens

  • Fotografie: Studio Image en Motion | Han Hermkens

  • De Pontons (drijvend platform waarmee op het water wordt gewerkt).

Materieel "op maat"

Water speelt een grote rol bij deze restauratie. Hoe kunnen we dit water gebruiken in het werk en hoe voorkomen we dat het water ons belemmert in het werk ? Dat is waarom deze werkzaamheden op en aan het water vragen om materieel "op maat", zoals een ponton waarmee op het water wordt gewerkt en een taatskuip (werkbak) waarin het natuursteen op de waterlijn kan worden aangebracht.

BouwApp

De restauratiewerkzaamheden zijn voor de omgeving en alle andere belangstellenden op de voet te volgen via De BouwApp. De app biedt ook de mogelijkheid om vragen omtrent de restauratie te stellen aan Nico de Bont. De Bouwapp is te downloaden via: http://www.debouwapp.nl/download/ .