Onderhoud Hirschgebouw Leidseplein in Amsterdam

Het Hirschgebouw aan het Leidseplein in Amsterdam heeft veel zorg en liefde gekregen van onze specialisten. Met gevel- en dakonderhoud heeft ons Amsterdamse team het monument in ere hersteld, het Hirschgebouw kan er weer jaren tegenaan. 

De opdracht aan Nico de Bont bestond uit herstel van raamkozijnen en deuren, schilderwerk, herstel en aanbrengen van nieuw stucwerk op de gevels, reiniging en herstel waar nodig van de zandstenen gevels en incidenteel lei- en loodwerk aan het dak. 

Na opbouw van de steiger kon de gevel nauwkeuriger worden onderzocht, waaruit extra herstel- en onderhoudswerkzaamheden nodig bleken. De opdracht werd uitgebreid en we hebben meer kwaliteit kunnen leveren dan in eerste instantie door de opdrachtgever was uitgevraagd.
 

Bij het onderzoek vanaf de steiger bleek sprake van betonrot en scheuren in het metselwerk. We hebben zo’n 120 natuurstenen raamdorpels hersteld en 50 ontbrekende waterslagen nieuw geplaatst. Zo is het monument in de toekomst beter bestand tegen houtrot. 

Het bestaande hardsteen is hierbij ontdaan van stucwerk en daarmee weer zichtbaar gemaakt. Ook is het originele, maar in de tijd verdwenen, blokverband in de stucgevel teruggebracht.

Historie

Het warenhuis van firma Hirsch & Cie aan het Leidseplein groeide uit zijn jas. In 1910 startte het plan voor een nieuw gebouw. Het ontwerp was van architect A. Jacot en bouwkundige J.G. Snuif. Er gingen meer dan 1600 houten funderingspalen de grond in, die samen met de 500 palen die er al waren het gebouw moesten gaan dragen.

Op 14 november 1912 werd het gebouw officieel geopend door wethouder Delprat voor een publiek dat geheel bestond uit mannen. De gedachte was dat zij hun verwondering konden overbrengen aan hun vrouwen en dochters, die vervolgens inkopen konden doen.

Het gebouw is neergezet in een rechthoek. Het heeft een begane grond, drie etages en een zolderetage, afgedekt met een mansardedak met leien. Het gebouw is vanaf de fundering opgetrokken in een betonskelet, waarbij de buitengevels zijn bekleed met grijs zandsteen. De hoekige constructie is losgelaten bij de hoek op het Leidseplein. Een afgeronde gevel loopt uit in een koepeltoren met een koepel met hoog tamboer. 

Stuur project door