Kerktoren en Oude Raadhuis

Projectinformatie

Project Kerktoren en Oude Raadhuis
Locatie Son en Breugel
Opdrachtgever Gemeente Son en Breugel
Architect Restauratiearchitectuur BBM

Voor de Gemeente Son en Breugel gaan onze collega’s van Verbouw & Onderhoud de restauratie van de Kerktoren en het Oude raadhuis ter hand nemen. De beide rijksmonumenten zijn dringend toe aan groot bouwkundig onderhoud.

Concreet betekent dat, dat we ons gaan bezighouden met het herstel van de dakbedekking, voeg- en metselwerk (binnen en buiten) en het vervangen en repareren van ramen, deuren en kozijnen.

Daarnaast maken we de zolder van het Oude raadhuis geschikt als expositieruimte en opslag, wat onder meer inhoudt dat we ook de isolatie en verwarming/verlichting gaan aanpakken.

Een kijkje bij het team van V&O bij de restauratie van de toren en raadhuis in Son en Breugel

Artikel uit Ons Son en Breugel d.d. 14 oktober 2020

'Projectleider Vincent Stolk van neemt ons mee bij de restauratie van de kerktoren en het raadhuis. Kijk van dichtbij mee hoe de monumenten in ere worden hersteld.

In 1460 begon de bouw van de Sint-Petrus Bandenkerk, die in 1526 in gebruik werd genomen. Op 29 december 1958 sloeg het noodlot toe: de kerk brandde gedeeltelijk af. Een storm in december 1960 bracht een definitief einde aan het kerkgebouw. In 1966 werd de kerk gesloopt, waarbij de toren overeind bleef staan als blijvende herinnering. In 1975 vond er een grootschalige restauratie plaats om de toren voor het nageslacht te bewaren.

In 2020 vindt er opnieuw een grootschalige restauratie plaats aan het rijksmonument. Een stalen skelet om de toren zorgt ervoor dat iedere steen door uitvoerder Nico de Bont gecontroleerd kan worden. Ons Son en Breugel maakte van de gelegenheid gebruik om de kerktoren van dichtbij te bekijken. Projectleider Vincent Stolk van Nico de Bont neemt ons mee op grote hoogte, laat zien waar ze allemaal mee bezig zijn en hoe zij tewerk gaan om de kerktoren in ere te herstellen.

Ook het raadhuis op de Markt wordt grondig aangepakt. We kijken van binnen en van buiten wat er tijdens de restauratie ontdekt werd. Ook zien we van dichtbij welke problemen zijn tegen zijn gekomen."