Herbestemming Klooster Mariënbosch Nijmegen naar studentenhuisvesting

Nico de Bont realiseerde in samenwerking met Hazenberg de herbestemming en uitbreiding van het klooster Mariënbosch in Nijmegen. Het voormalige klooster, gebouwd in 1923-1924, biedt nu 347 zelfstandige woningen voor studenten.

Er is een grote behoefte aan woonruimte voor studenten in studentenstad Nijmegen. En wat is dan duurzamer dan het transformeren van bestaand historisch vastgoed naar een nieuwe woonomgeving voor de huidige en toekomstige generaties studenten.

 

Studentenwoningen

In dit nieuwe wooncomplex zijn in totaal 347 zelfstandige wooneenheden voor studenten gerealiseerd. Daarvan zijn 135 eenheden gerealiseerd in het historisch waardevolle klooster waarbij het oorspronkelijke karakter van het klooster en pensionaat zoveel mogelijk is gehandhaafd. De gangstructuur is daar waar mogelijk behouden en de nieuwe indeling past exact in de bestaande structuur. 

Aan het bestaande pand is tevens een nieuwe vleugel gebouwd met een capaciteit voor 212 studenten. De eenheden hebben een gemiddelde gebruiksoppervlakte van ca. 27 m2. De eerste studenten hebben medio 2015 hun nieuwe woningen betrokken, die worden verhuurd door de SSHN.

Energiezuinig

Kenmerkend voor dit project zijn de hoge energetische prestaties: het gebouw is CO₂ neutraal en kent een uitzonderlijk lage EPC-waarde van 0,3. Dit wordt met name bereikt door een hout gestookte energieopwekkingsinstallatie voor de warmte levering in het gebouw. De gevelschil zal voor zowel voor de nieuwbouw als de oudbouw hoogwaardig worden geïsoleerd om zo een comfortabel binnenklimaat te realiseren. In combinatie met een gunstige zonering en situering van de ruimtes kan er zo een energielabel A worden bereikt.

Dit project hebben we gerealiseerd samen met zusterbedrijf  Hazenberg, een veelzijdige bouwpartner die op basis van jarenlange kennis en ervaring kwalitatief hoogwaardige woningbouw- en utiliteitsprojecten realiseert. De
bouwcombinatie creëert duurzame waarde voor monumenten en erfgoed, zodat dit waardevolle vastgoed behouden kan blijven voor de toekomst.

Bijlagen

GPR-score Mariënbosch PDF

Stuur project door