Herbestemming Koning Willem II Kazerne in Tilburg

De Koning Willem II kazerne maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling in de wijk Stappegoor in Tilburg. De monumentale, voormalige Koning Willem II kazerne uit 1939 wordt getransformeerd en behouden voor toekomstige generaties. Het is een unieke plek die na bijna 90 jaar eindelijk geopend wordt voor de stad.

Het stedenbouwkundig plan biedt een bijzonder woonmilieu met een unieke mix tussen bestaande en nieuwe bebouwing. De transformatie van de kazernegebouwen maakt een belangrijk onderdeel uit van deze ontwikkeling. De voormalige legeringsgebouwen B en C worden door Nico de Bont getransformeerd tot huurappartementen. 

Behouden militair erfgoed voor de toekomst

Ooit werd de kazerne bemand door het tweede infanteriebataljon Jagers en later door de Duitse bezetter. In de jaren '90 kreeg het een functie als gevangenis. Nu verdwijnen de hekken en opent de kazerne zich voor de stad. Met de kazerne als poortwachter ontstaat er een nieuwe wijk met statuur: het Willemskwartier. Het ruimtelijke raamwerk van de nieuwe wijk gaat uit van het herstellen van het militaire ensemble, een nieuwe centrale as van groene ruimtes en een netwerk van autovrije woonstraten met daaraan nieuwbouwwoningen in diverse soorten en maten. 

Monumenten geven identiteit aan plek
De kazernegebouwen met de fantastische architectuur en bouwkundige structuur - ontworpen door kaptein der genie Boost - bieden goede mogelijkheden voor een succesvolle herbestemming in combinatie met nieuwbouw. De ziel van de karaktervolle gebouwen kleuren hun omgeving in. Het levert een plek op met kwaliteit en identiteit. 

In het bestaande hoofdgebouw komen woningen voor ouderen en in de twee monumentale legeringsgebouwen B en C komen huurappartementen. Nico de Bont voert de herbestemming uit van deze legeringsgebouwen tot 48 (huur)appartementen. In het achterste legeringsgebouw en de voormalige keuken komt een basisschool met buitenschoolse opvang.

Stuur project door