Herbestemming van Landgoed Eikenburg in Eindhoven

In 2013 heeft corporatie Trudo het eigendom en het beheer van Landgoed Eikenburg overgenomen van de Broeders van Liefde. Trudo zag kansen om in het voormalige klooster een bijzonder woonmilieu toe te voegen aan Eindhoven. Nico de Bont zorgde voor de realisatie van de herbestemming.

De combinatie van wonen met maatschappelijke bestemmingen zoals zorg en onderwijs is van groot belang voor de inwoners van Eindhoven. Zo heeft het monumentale complex een nieuw leven gekregen. Het nieuwe woonmilieu valt het beste te omschrijven als het moderne kloosterleven. Waarden die daar bij horen zijn gastvrijheid, hulpvaardigheid, zorgzaamheid, kennis delen, samenwerken en samenleven, rust en bezinning en zelfvoorzienend zijn. Die manier van leven is een mooi contrast met het drukke stadsleven in Eindhoven. 

Landgoed Eikenburg is een prachtig gebied met veel groen en bomen, mooie oude gebouwen en verhalen van een rijk verleden tussen de ruisende bladeren. Het is sinds 1894 de leefomgeving van de Broeders van Liefde. Een hechte, maar inmiddels kleine kloostergemeenschap.

Hun hoofdgebouw huisvestte niet alleen het klooster en de kapel, maar ook diverse scholen, waaronder de middelbare school Sint-Joris. Hun bewonersaantal nam de laatste decennia echter sterk af en de school verhuisde. Toen het hoofdgebouw enkele jaren terug voor het grootste deel leeg kwam, vroegen zij Trudo om advies over herbestemming. 

Restauratie en nieuwbouw

In de eerste fase van de herontwikkeling is het hoofdgebouw met de kamers van de laatste broeders en de kapel onder handen genomen. Deze onderdelen blijven voorlopig ongewijzigd voortbestaan. De rest van het complex is getransformeerd naar woningbouw.

De voormalige schoolvleugel is van buiten helemaal intact gelaten. De structuur binnen paste  goed bij de woningplannen. De lange gangen zijn behouden, net zoals de grote lokalen en veel van de originele details zoals het trappenhuis met veel glas-in-lood en mooie tegels.

De werkzaamheden aan de achtervleugel van het hoofdgebouw - het zogenaamde pensionaat - zijn het best te omschrijven als ‘interne sloop en nieuwbouw’. De gevels zijn behouden, maar de binnenwanden, leidingen en vloeren verkeerden in een te slechte staat. 

"Er moest creatief nagedacht worden. Het is toch een rijksmonument. Dat geeft voor- en nadelen en die moesten we op een goede manier oplossen. Nico de Bont kwam met de slimste ideeën en wist deze ook financieel goed te onderbouwen." 
Trudo

Sociale ambities

De woningen op een landgoed van 30 hectare in het bos zijn allemaal als sociale huurwoningen op de markt gebracht. Hier wonen wilde Trudo graag bereikbaar maken voor mensen met de kleinste portemonnee, zoals jongeren, licht verstandelijk beperkten en topsportstudenten van het Sint-Joris.

Maar daar vragen zij dan wel wat voor terug. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk voor de ouderen op het landgoed, onderhoud aan bossen en tuinen of het organiseren van gezamenlijke bewonersactiviteiten. Hiermee mikt Trudo op een cultuur van samen wonen en leven die past bij de historie van het complex.

Stuur project door