Herbestemming en restauratie Landgoed Mattemburgh in Hoogerheide

Landgoed Mattemburgh, tussen Hoogerheide (gemeente Woensdrecht) en Bergen op Zoom werd in 1847 gesticht door Maria van Mattemburgh, de weduwe van de voormalige burgemeester van Bergen op Zoom, P.J. Cuypers. De familie verkocht het landgoed in 1970 aan Stichting Het Brabants Landschap en de tuin en het landhuis werden in 1982 geschonken aan de stichting. 

In opdracht van het Brabants Landschap heeft Nico de Bont gedurende een langere periode diverse werkzaamheden op het landgoed uitgevoerd waarmee wij het verhaal van Landgoed Mattemburgh weer nieuw leven hebben ingeblazen. Wij namen de villa en de tuinmanswoning onder handen, gaven een nieuwe bestemming aan de voormalige orangerie en we restaureerden bijzondere onderdelen van het landgoed zoals het theehuis en de ijskelder, het Japans rotsbruggetje en de monumentale tuinmuur. 

Het park van Mattemburgh wordt gerekend tot de vijf gaafst bewaard gebleven stijltuinen van ons land, met een Engels en een Frans deel. Het landgoeddeel ten oosten van de A58 is een bosreservaat van 150 hectare, waar al sinds 1885 doelbewust geen ingrepen meer plaats vinden. Het dode hout biedt een schuilplaats en voedselbron voor insecten, amfibieën, vogels en zoogdieren, waaronder de boommarter.

Restauratie landhuis (2010)

In 2010 ontwikkelde restauratiearchitect BBM een plan voor de casco restauratie van het neoclassicistische landhuis. Het landhuis was ondanks regelmatig onderhoud aangetast door de tand des tijds. Nico de Bont voerde de werkzaamheden uit. 

Restauratie theehuis en ijskelder (2012)

In 2012 is gestart met de intensieve restauratie van de theekoepel en de onderliggende ijskelder. Medio 2014 werden de werkzaamheden opgeleverd. 

Restauratie tuinmanswoning (2016)

De tuinmanswoning is een beeldbepalend gebouw naast de villa op het landgoed. Het werd in 1846 gebouwd, maar dit gebouw werd in de Tweede Wereldoorlog volledig verwoest. In 1947 werd een nieuwe, witgeschilderde bakstenen dienstwoning gebouwd. Het is wel een monument omdat het een beeldbepalend element is op het landgoed. In 2016 is het pand gerestaureerd vanwege scheuren in de muren en dakrand. 

Herbestemming orangerie (2017)

In 2018 werd de vernieuwde, gerestaureerde orangerie officieel geopend. De orangerie met nieuwe naam De Wintertuin, is oorspronkelijk in twee fasen gebouwd: het middengedeelte dateert uit 1880 en beide gebogen vleugels zijn rond 1957 toegevoegd. 

De orangerie heeft een tweede functie gekregen. In de zomerperiode (mei t/m oktober), wanneer de kuipplanten buiten in het park zijn opgesteld, fungeert de orangerie als restaurant. Wij hebben alle benodigde voorzieningen voor het restaurant aangebracht, inclusief het barmeubel dat door ons eigen meubelatelier is vervaardigd. Het ontwerp van de vernieuwde orangerie is van de hand van A. De Gooijer, restauratiearchitect BNA. 

Restauratie tuinmuur en Japans rotsbruggetje (2023)

Nico de Bont nam in 2023 de rijksmonumentale tuinmuur rondom de kruiden- en moestuin uit de tweede helft van de 19e eeuw onder handen. Klimplanten hadden de muur aangetast. 12.000 stenen zijn vervangen door nieuw geproduceerde stenen in de exacte kleur, en 4500 stenen zijn schoongemaakt. Ook de gemetselde kweekbakken in de ommuurde tuin zijn opgeknapt. 

Het teruggevonden Japanse rotsbruggetje restaureerden we met vuursteen uit Limburg. We hergebruikten de originele delen en brachten zo de oude contouren van de brug weer terug.

Landgoed Mattemburgh was een project waar we jarenlang met Het Brabants Landschap en partners aan samenwerkten.

Landhuis

Koetsierswoning/tuinmanswoning

Tuinmuur

Tuinmuur

Japans rotsbruggetje

Stuur project door