Restauratie rijksmonumentale Maastunnel in Rotterdam

In 2017 ging de Maastunnel dicht voor een grootschalige renovatie. Nico de Bont nam de restauratiewerkzaamheden voor haar rekening. Samen met onze TBI zusterondernemingen CroonWolter&Dros en Mobilis kregen we opdracht van de gemeente Rotterdam om in integraal verband de renovatie en restauratie van dit bijzondere rijksmonument in goede banen te leiden.

Samen met het team van de opdrachtgever restaureerde Nico de Bont de monumentale onderdelen van de tunnel. Het ging hierbij over herstel van beton, kozijnen, deuren, armaturen en veel tegelwerk. Een mooie klus waarbij de "look en feel" behouden is gebleven en de authentieke elementen niet verloren zijn gaan. In de zomer van 2019 is de Maastunnel weer geopend.

Over de renovatie

De renovatie van de Maastunnel duurde ruim twee jaar. Dagelijks maken ruim 75.000 motorvoertuigen gebruik van deze tunnel. Daarmee vormt de Maastunnel een belangrijke schakel in het Rotterdamse wegennet. Tijdens de renovatie bleef er daarom altijd één tunnelbuis beschikbaar voor verkeer van zuid naar noord. Op die manier bleef het Erasmus Medisch Centrum en het centrum goed bereikbaar.

Aansluitend vonden de werkzaamheden aan de fiets- en voetgangerstunnel en overige bouwkundige ruimten plaats. Dit was in het voorjaar van 2020 afgerond. In deze periode was de combinatie verantwoordelijk voor instandhoudingsactiviteiten tot en met eind 2022.

Aanleiding grootschalige renovatie

De aanleiding voor de grootschalige renovatie is dat in 2011 is gebleken dat het beton van de Maastunnel in de loop der jaren is aangetast. Daarnaast moest de tunnel in 2019 voldoen aan de nieuwe wet Tunnelveiligheid. De expertise van de TBI-ondernemingen sluit hierbij goed aan en onder andere de volgende werkzaamheden stonden op het programma:

  • Betonherstel en bouwkundige werkzaamheden

  • Groot technisch onderhoud aan de tunneltechnische installaties;

  • Vernieuwing van de bedieningscentrale.

Bijzonder project

De Maastunnel is een Rijksmonument, dat maakte het een bijzonder project. De “look and feel” van de Maastunnel moest behouden blijven. Authentieke elementen mochten niet verloren gaan. Ook de uitdaging om zo min mogelijk (verkeers)overlast te veroorzaken alsook het perfect afstemmen van de onderlinge werkzaamheden, maakte het complex.

In de nieuwe situatie wordt de Maastunnel bediend vanaf de Verkeerscentrale Kleinpolderplein. Om het overzicht vanaf afstand te bewaren, zijn de benodigde bedienings- en signaleringsapparatuur aangebracht. Ook de omroep- en intercominstallaties en het verkeersdetectie- en ventilatiesysteem zijn vernieuwd. De omvang van de renovatie wordt in deze video nader uitgelegd.

Stuur project door