Herbestemming kerk tot Muziekwerf in Rotterdam

Naar ontwerp van architectenbureau Powerhouse Company transformeert Nico de Bont de naoorlogse Doopsgezinde kerk in Rotterdam (1951) tot de Muziekwerf.

De Muziekwerf wordt een hotspot in het centrum van Rotterdam voor het maken van muziek waar jonge musici kunnen repeteren en optreden.

Op deze manier wil opdrachtgever Droom en Daad dit markante gebouw behouden voor toekomstige generaties en een impuls geven aan de culturele sector in Rotterdam.

Eind 2019 verwierf Droom en Daad het markante kerkgebouw vanwege zijn kenmerkende architectuur, de prominente locatie in het centrum van Rotterdam en de culturele mogelijkheden die het gebouw kan bieden.

De Muziekwerf, gelegen naast de Nieuwe Delftse Poort vlakbij het Hofplein, wordt een levendige ontmoetingsplek voor Rotterdamse jongeren van 6 tot 26 jaar. Van beginner tot professional en hun publiek. De Muziekwerf biedt een podium, repetitieruimten en een foyer.

Bestaande kwaliteiten behouden
Voor de herbestemming wordt het gebouw grondig verbouwd met veel aandacht voor akoestiek en klimaataanpassingen. De bestaande kwaliteiten van het gebouw blijven bewaard, zoals de opvallende betonnen elementen en het imposante Flentrop orgel in de muziekzaal. De voormalige kerkbanken worden hergebruikt in de lambriseringen.

Van gesloten naar open
Ontworpen als schuilkerk heeft het gebouw een introvert karakter. Daarom komt er een nieuwe hoofdentree die meer uitnodigt om de plek vol muziek te bezoeken. De vergrote raampartijen verbeteren de lichtinval en versterken de verbinding met het openbare plein buiten.  
 

© Powerhouse Company / Sebastian van Damme

© Powerhouse Company

© Powerhouse Company / Sebastian van Damme

© Powerhouse Company

© Powerhouse Company

© Powerhouse Company

© Powerhouse Company

Historie

Doopsgezinden zijn van oudsher vredeskerken. In de zeventiende en achttiende eeuw trokken grote groepen doopsgezinden vanuit Rotterdam naar Amerika, Zuid-Amerika en Canada. Geloofsgenoten in de Maasstad vingen hen op en boden voedsel en onderdak.

Met het bombardement op Rotterdam in mei 1940 werd de in rococostijl gebouwde schuilkerk, de Doopsgezinde Vermaning uit 1775, verwoest. Begin 1951 is naar ontwerp van architect Gerrit Kuiper de eerste steen van de wederopbouwkerk gelegd; in december van dat jaar werd de eerste eredienst gehouden. 

Vanwege terugloop in aantal leden en belangstellenden is het naoorlogse kerkgebouw na bijna 70 jaar in 2019 verkocht aan Droom en Daad. 

Stuur project door