Onderhoud Ring van Zocher begraafplaats Soestbergen in Utrecht

Projectinformatie

Project Ring van Zocher
Locatie Utrecht
Opdrachtgever Gemeente Utrecht
Looptijd 2023

Syquin van den Berg

In opdracht van gemeente Utrecht werkt het team van Nico de Bont in de periode april - juni 2023 aan het onderhoud van het rijksmonument de Ring van Zocher. De werkzaamheden bestaan uit het herstellen van metselwerk, voegwerk en natuursteen onderdelen. 

Soestbergen is de oudste algemene begraafplaats van Utrecht. De begraafplaats, aangelegd in 1830 door landschapsarchitect J.D. Zocher, staat bekend om zijn slingerende paden en de bijzondere cirkel van grafkelders: de ‘Ring van Zocher’. De karakteristieke grafheuvel is in het middengedeelte van de begraafplaats te vinden.

De heuvel heeft een diameter van 65 meter, is 3,5 meter hoog en bestaat uit een aantal verschillende ringmuren met daarin 170 gemetselde grafruimtes. Midden in de grafheuvel bevindt zich een groot gat, een open ronde put die bedoeld is als knekelput. Sinds 2001 is de begraafplaats Soestbergen een rijksmonument. (bron: Wikipedia, gemeente Utrecht)

Google Maps (Mario Raß)

Google Maps (Mario Raß)

Begrafenissen en bezoek graven
Bij begrafenissen op Soestbergen wordt het werk vanzelfsprekend stilgelegd. Bij begrafenissen op de Ring van Zocher wordt het werk zonodig verschoven naar een ander gedeelte, zodat de begrafenis in alle rust en met respect kan plaatsvinden. 

Bij het werk komen we niet in de grafkelders. Het onderhoud gebeurt alleen aan de schil van het bouwwerk. Bij het bezoek van graven op de ring en in de omgeving kunnen we niet voorkomen dat u merkt dat er wordt gewerkt en hiervan mogelijk hinder ondervindt. Heeft u even tijd en ruimte nodig, spreekt u dan gerust de medewerkers aan. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met u. 

Foto: Het Utrechts Archief