Onze Lieve Vrouwe Abdij

Projectinformatie

Project Herbstemming Onze Lieve Vrouwe Abdij
Locatie Oosterhout

In Oosterhout wordt hard gewerkt aan de herbestemming van de Onze Lieve Vrouwe Abdij. Omdat de abdijgebouwen te groot zijn geworden voor de gemeenschap die er nu woont, hebben de zusters een plan ontwikkeld voor de Abdij. Het ‘oude’ Monasterium wordt gerestaureerd, gemoderniseerd én verduurzaamd om het geschikt te maken voor bewoning door de zusters. De vrijkomende delen van de abdij worden herbestemd voor derden. Om de refter en recreatiezaal een plaats te kunnen geven wordt er ook een stukje nieuwbouw gerealiseerd.

Van klassieke restauratie tot nieuwbouw

Dit project heeft veel aspecten in zich; we restaureren, renoveren én vernieuwen aan zowel de binnen- als -buitenzijde van de Abdij. Van klassieke restauratie tot nieuwbouw. We beperken de werkzaamheden zoveel als mogelijk binnen de bestaande kloostermuren en daar worden een paar nieuwe toevoegingen aan gebouwd. We spreken dan ook wel over een 'inbreiding van de werkzaamheden'.

Alle installaties in het klooster worden vervangen. Er wordt een nieuwe grootkeuken ingericht met bijbehorende spoelkeuken en we voegen twee liften toe in het monasterium en het naastgelegen gastenverblijf. Daarnaast maken we nieuwe zorg,- zuster, en gastencellen, waarbij we de historische inrichting en afwerking behouden. De kerk krijgt een nieuwe ruimer opgezette entree waarin we een open verbinding creëren tussen kerk, monasterium en gastenverblijf.

Toekomstbestendig

De Abdij wordt toekomstbestendig herbestemd. Van het isoleren van de daken, accumulerende isolatie aan de binnenzijde van de buitengevels, het toepassen van warmtepompen, tot nieuw isolatieglas om het comfort te verhogen. “Ik vind het goed dat we ook in het restauratievak duurzame oplossingen toepassen,” licht projectleider Olav toe. “In dit project zijn we nog een stap verder gegaan; diverse materialen die vrijkomen tijdens de renovatie geven we een tweede leven. Denk bijvoorbeeld aan de plafond-, en vloerdelen die van hoge materiaal kwaliteit zijn en worden ingezet voor onder andere meubels, wandaftimmeringen en nieuwe deuren.” Daarnaast willen we ook cradle to cradle, biobased of andere natuurlijke materialen toepassen en zie ik het als uitdaging om onze 'footprint' zo klein mogelijk te houden.

In gebruik

“Er wonen hier nu eenentwintig zusters”, vertelt Olav. “Dat maakt werken op deze locatie extra bijzonder. We zijn hier te gast. De kerk blijft gedurende de bouw in gebruik voor het gebed. Hier passen we de werkzaamheden en werktijden op aan, zodat de dagorde gewoon door kan gaan. De werkstart met alle betrokken partijen wordt ook afgestemd op de kernwaarden van het klooster. Het team werkt hier met veel respect, dat is mooi om te zien.” Olav vervolgt; “Daarnaast willen veel zusters inspraak op de diverse uit te voeren werkzaamheden, de betrokkenheid is dan ook erg groot! Zo heeft de inrichting van de keuken, weer andere keuzes en besluiten nodig dan de cellen van de zusters zelf of die van de gasten. Door vooraf mock-ups te maken van de diverse “cellen”, kunnen we al vroeg eenduidige keuzes maken. Zo helpen we elkaar.”

De werkzaamheden zijn volop in uitvoering. Aan het einde van dit jaar is de herbestemming afgerond. Olav licht toe: “Ik hoop dan met trots de sleutel weer in te leveren bij de zusters en aan hen een mooi, duurzaam en gerestaureerd gebouw op te leveren.  Een nieuw thuis, waarin de gerestaureerde abdij en de nieuwbouw een mooie combinatie vormen. En dat we met elkaar terugkijken op een fijn, respectvol en prettig proces, gedurende de verbouwing.”

Fotografie: Hen Hermkens | Fotostudio Image & Motion

Project in BN De Stem ‘We zullen altijd een slaapplaats hebben voor een zuster’

Lees het artikel