Restauratie bruggen Binnendieze

Projectinformatie

Project Restauratie bruggen Binnendieze
Locatie 's-Hertogenbosch
Opdrachtgever Gemeente 's-Hertogenbosch
Looptijd Maart 2018 - Maart 2019

Syquin van den Berg

Aannemingsbedrijf Nico de Bont gaat in opdracht van de Gemeente ’s-Hertogenbosch de restauratie een 7-tal karakteristieke metselwerktogen over de Binnendieze in uitvoering nemen.

Het metsel- en voegwerk van de togen zal worden hersteld en daarnaast zullen de bruggen worden verstevigd en de afwatering verbeterd. Na deze restauratie zijn de bruggen weer voor lange tijd in topconditie!

Onze werkzaamheden

Constructief toetsen en waar nodig verbeteren van de metselwerk togen en flankmuren

  • Cosmetisch herstel van metsel- en voegwerk aan de boog- en flankmuren en aangrenzende kademuren. Kapotte stenen, gescheurd metselwerk en uitgesleten voegwerk worden vakkundig hersteld.
  • Verbeteren van de afwatering door aanbrengen grindkoffers en (hemelwater)spuwers.
  • Schilderwerk aan de leuningen
     

Evalueren – leren – verbeteren

Elke keer als bij een brug de werkzaamheden zijn afgerond stellen we met het projectteam vast wat we beter of anders kunnen doen. Ook de inbreng van de diverse stakeholders is hierbij van belang. Vanwege het repeterende karakter is het doel  het optimaliseren van het proces en het ontzien van de omgeving door slimmer, sneller en beter te gaan werken.

Exact bedacht zoals in het plan van aanpak!

Ervaring binnenstedelijke restauratie

Onze ervaringen die we hebben opgedaan bij de recente restauratie van de kademuren van de Binnenhaven in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch komen bij deze opdracht goed van pas. Een gedeelte van de werkzaamheden zal vanaf het water worden uitgevoerd. Hierbij zetten we moderne technieken in, zonder de liefde en het vakmanschap voor de historische waardevolle en karakteristieke metselwerktogen uit het oog te verliezen.

Ook is de Binnendieze een vindplaats van diverse soorten flora en fauna. Beschermde soorten in en rond de onze werkplek zullen met aandacht in kaart gebracht worden Op deze wijze kunnen onze werkzaamheden met respect voor de flora en fauna uitgevoerd worden.

BouwApp

De restauratiewerkzaamheden zijn voor de omgeving en alle andere belangstellenden op de voet te volgen via De BouwApp. De app biedt ook de mogelijkheid om vragen omtrent de restauratie te stellen aan Nico de Bont.

De Bouwapp is te downloaden  via: http://www.debouwapp.nl/download/  of voor mobiel via Play Store of App Store.

Vaartochten niet verstoord

Omdat bij de werkzaamheden de bestrating en het grondwerk van de bruggen tijdelijk wordt verwijderd, zal er voor de voetgangers/fietsers telkens een tijdelijke brug worden gecreëerd.

De uit te voeren werkzaamheden op de waterlijn en aan de onderzijde van de loopbrug vinden plaats vóór het vaarseizoen van de rondvaartboten. Het uit te voeren metsel- en voegwerk herstel aan de flankmuren vindt plaats buiten de vaartijden van de rondvaartboten, zodat recreanten en toeristen kunnen blijven genieten van de vaartochten met bijzondere verhalen over het ontstaan van de Binnendieze, de bijzondere kenmerken van de achtergevels, de doorkijkjes en de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch.

Historie Binnendieze

De Binnendieze heeft door de jaren heen veel voor de stad betekend. 's-Hertogenbosch ontstond als een kleine ommuurde stad, ter grootte van de Markt en een aantal andere straatjes. Later werd de stad nogmaals ommuurd, ditmaal ter grootte van de huidige binnenstad. De riviertjes binnen de muren kregen de naam De Binnendieze. De Binnendieze werd gebruikt als watervoorziening, wasplaats en visplaats, maar ook als afvalstort. Tot ongeveer 40 jaar geleden was het water nog een open riool. Door aanleg van een rioolstelsel in de stad verdween de Binnendieze langzaam. Daar werd in 1972 een stokje voor gestoken. Het vaarwater werd beschermd stadsgebied. Het water onder de stad is nu met recht een van de historische trekpleisters van 's-Hertogenbosch!