Restauratie en groot onderhoud Domkerk te Utrecht

Projectinformatie

Project Domkerk
Locatie Utrecht
Opdrachtgever Protestantse Gemeente Utrecht
Architect Van Hoogevest Architecten

Syquin van den Berg

Nico de Bont restaureert de beeldbepalende Domkerk in Utrecht. De werkzaamheden betreffen met name het restaureren van diverse natuurstenen onderdelen van de Utrechtse Domkerk.

Wegens natuurlijke verwering van de diverse natuursteen, diverse soorten tufsteen en zandsteen -  en corrosie van smeedijzeren verankeringen (ijzeren doken, krammen en ankers) worden delen natuursteen uit elkaar gedrukt wat resulteert in breuk, zetting en gevolgschade.  

De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Allereerst zullen restauratie werkzaamheden worden uitgevoerd aan het Hoogkoor. Hierbij zullen de natuurstenen wimbergen, balustraden en kruisbloemen worden gerestaureerd. Vervolgens worden de hoge gevels van het zuidertransept (oostkant) gereinigd en het voegwerk hersteld. Aansluitend worden ook de gevels van het noordertransept , de trappetoren en een tweetal luchtbogen aangepakt.

Ervaring Nico de Bont

Het project vertoont vele gelijkenissen met de werkzaamheden die Nico de Bont heeft verricht bij de restauratie van het Noordertansept van de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch en bij de nu in uitvoering zijnde restauratie aan de  Eusebiuskerk te Arnhem. De hier opgedane ervaringen komen dan ook goed van pas bij deze restauratie en zullen zeker worden ingezet.

Domkerk Insight - Aflevering 1 - Verstopte Beeldhouwkunst

Projectleider Syquin neemt je mee naar de bijzondere plekken in de Domkerk waar je normaal niet snel komt. "Ik hou van de historie van de gebouwen, het verhaal van de plek waar je aan het werk bent en het ambacht dat er bij komt kijken."

Historie Domkerk

De Domkerk is een van de unieke hoogtepunten in de Nederlandse religieuze architectuur. De Domkerk heeft de hoogste gotische gewelven in Nederland (33 m) en de Domtoren is de hoogste kerktoren in Nederland (112 m). Oorspronkelijk gebouwd als Sint Maartenskathedraal.

Van de kerk resteren tegenwoordig slechts het koor, het dwarsschip en de toren. Het schip, waarvan de bouw nooit was voltooid, stortte in bij een tornado in 1674. Als gevolg daarvan kwamen Domtoren en het resterende deel van de Domkerk los van elkaar te staan. Bij het Domcomplex horen verder nog een kruisgang en de grote kapittelzaal (thans aula van de Universiteit Utrecht) waar in 1579 de Unie van Utrecht werd ondertekend. De kleine kapittelzaal van het Domcomplex, die tegen de westkant van de kruisgang was gebouwd, werd begin twintigste eeuw afgebroken.

De Utrechtse Dom is ondanks het ontbrekende schip en de ernstige vernielingen die de overgang naar het Protestantisme rond 1578-1580 met zich meebracht, een van de belangrijkste gotische monumenten in Nederland. Zij was tevens een van de vroegste voorbeelden van de gotiek in Nederland en als enige gebouw hier te lande staat zij qua stijl dicht bij de klassieke Franse gotiek. Aan de huidige Dom ging een kathedraal in romaanse stijl vooraf.