Restauratie en herbestemming panden 't Hoogt 2-10 Utrecht

Projectinformatie

Project 't Hoogt
Locatie Utrecht
Opdrachtgever Stichting het Utrechts Monumentenfonds
Architect Verlaan & Bouwstra Architecten

Nu filmtheater ’t Hoogt vertrokken is uit de panden in het centrum van Utrecht gaat Nico de Bont aan de slag met de restauratie. In opdracht van het Utrechts Monumentenfonds gaan we het complex volledig aanpakken. Als eerste hebben we opdracht gekregen om het aanwezige asbest uit het pand te saneren. Deze werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd.

Het plan voor de tweede fase van werkzaamheden is als volgt: het Kruideniersmuseum verhuist naar het hoekpand Hoogt 2 en andere panden worden omgebouwd tot 12 verhuurbare woon- of werkeenheden. De werkzaamheden gaan voor het totaal ruim een jaar duren.

Waarom gekozen voor Nico de Bont?

Het Utrechts Monumentenfonds heeft dit werk aanbesteed aan een 3-tal restauratie-aannemers. Hierbij zijn we zowel op prijs als op plan van aanpak beoordeeld. Nico de Bont is als economisch meest aantrekkelijke aanbieder, met het beste plan van aanpak, uitgekozen.

Binnenstedelijk bouwen

De panden bevinden zich midden in het historische hart van Utrecht. De bouwplaats is alleen bereikbaar via een smal poortje. Het complex ligt aan een doodlopende weg, waar wel doorgang moet gegeven worden aan diverse omliggende panden. Dit is dus echt binnenstedelijk bouwen.

In één van de panden (’t Hoogt 6) was Het Museum voor het Kruideniersbedrijf (Betje Boerhave museum) gevestigd. Na restauratie van ’t Hoogt 2, verhuist dit museum, inclusief kruidenierswinkeltje, naar dit pand. Tijdens de werkzaamheden zit het museum tijdelijk aan de Wittevrouwenstraat 30. Om het museum zo snel mogelijk weer op de vertrouwde locatie open te stellen, wordt ’t Hoogt 2 in de tweede fase als eerste aangepakt en vooruitlopend opgeleverd.

Poort naar 't Hoogt, Het Utrechts Archief, vervaardiger Gemeente Utrecht, ROVU, afdeling reproductie

Poortje in Pand Hoogt 2, fotograaf F.F. van der Werf, Het Utrechts Archief

Onze werkzaamheden bestaan o.a. uit

 • Het saneren van asbest dat tussen de vloeren is aangebracht. Dit is een complexe sanering waarbij de rijksmonumentale waarde van de panden behouden moet blijven;
 • Herstelwerk van de estrich-vloeren;
 • Opdikken/aanpassen van de moer- en kinderbinten in verband met de gewijzigde opbouw en het gewijzigd gebruik
 • Opnieuw leggen van de dakpannen en het isoleren van de kappen, inclusief nieuw lood- en zinkwerk;
 • Restaureren van het glas-in-lood;
 • Opfrezen van de sponningen van de houten kozijnen en het aanbrengen van nieuw, geïsoleerd monumentenglas;
 • Herstelwerk kozijnen;
 • Gevelherstel van de gemetselde gevels (voegwerk en metselwerk);
 • Aanleggen nieuwe installaties (elektra, verwarming, water,  intercom, beveiliging);
 • Maken van een nieuwe indeling in verband met gewijzigd gebruik;
 • Stukadoren van vochtbelaste kelders;
 • Herinrichting van de tuin.

Voor- en zijgevel hoekhuis Hoogt 2, fotograaf G.J. Lauwers, Het Utrechts Archief

Interieur van het huis Hoogt 2, fotograaf F.F. van der Werf, Het Utrechts Archief

Actief meedenken in oplossingen

Tijdens iedere restauratie/herbestemming komen we vaak onverwachte situaties tegen. Onze vakmannen denken daarom actief mee om samen met de opdrachtgever en architect tot de beste oplossing in het werk te komen. Daarnaast werken we ook in dit project werken met onze vaste kern van onderaannemers. Zo zetten we de expetise van alle partijen optimaal in. 

VIRTUELE TOUR - De deuren staan letterlijk open. Van de oude kelders tot de zolder, via een uitgebreide virtuele tour kan iedereen de uithoeken van de panden het Hoogt 2-10 bezoeken. De beelden zijn gemaakt voor aanvang van restauratie. Het Utrechts Monumentenfonds zal ook na afronding van de restauratie en herbestemming een nieuwe tour maken, om zo de transformatie voor het brede publiek inzichtelijk te brengen.

Bekijk het hier!

Historie van de panden

‘Na de reformatie kreeg het Minderbroedersklooster aan het Janskerhof een nieuwe functie als Statenkamer, de vergaderplek van de Staten van Utrecht. Op het kloosterterrein achter het gebouw werd de Teelingstraat aangelegd, die de Ganzenmarkt verbond met de Slachtstraat en Kintgenshaven. In 1640 kreeg de Statenkamer een achterpoort en besloot het stadsbestuur tot de aanleg van een nieuwe zijstraat daarheen: de Hoogstraat, zo genoemd vanwege de verhoogde ligging. Al snel zou deze naam verbasterd worden tot het Hoogt.

‘Aen wedersyden cunnen comen huysingen van neeringe,’ besloot het stadsbestuur, oftewel: aan de nieuwe Hoog(t)straat zouden woonhuizen met bedrijfjes komen. Voordat de straat werd aangelegd maakte de landmeter P. Ruysch in 1643 een tekening van de bestaande situatie. Op zijn plattegrond stond al het steegje dat nadien via een poortje op het Hoogt zou uitkomen — wat nog steeds het geval is’

Bron: Arjan den Boer
Lees meer op https://www.duic.nl/cultuur/het-hoogt-niet-alles-wat-het-lijkt/