Restauratie Kasteel Waardenburg

Projectinformatie

Project Kasteel Waardenburg
Locatie Waardenburg
Opdrachtgever Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen
Architect Van Hoogevest Architecten B.V

In mei 2007 zijn we gestart met het restaureren van het gehele exterieur en interieur van het kasteel, in maart 2009 is het werk opgeleverd.
De oude leiendakbedekking is teruggekomen en alle kozijnen zijn geheel gerestaureerd. Ook heeft het voeg-, en metselwerk een groot gedeelte van de restauratie in beslag genomen.
In het interieur zijn de linnen wandbespanningen die in diverse ruimten van het kasteel werden toegepast, teruggebracht in originele staat.

Kasteel Waardenburg is gesticht op 2 augustus 1265 toen de toren werd gebouwd in opdracht van Graaf Otto.
Na deze eerste toren werd in 1283 een nieuwe toren en een zaal gebouwd, die vermoedelijk van steen waren. Daarna volgde de bouw van een groot, veelhoekig complex met twee vierkante, een veelhoekige en twee halfronde torens.
Het heeft momenteel ongeveer de helft van zijn oorspronkelijke omvang, maar dat deel is wel 700 jaar oud.

Nu is er ergens in deze geschiedenis een periode geweest waarin de legendarische Dr. Faust op Waardenburg gewoond zou hebben. Hij die de ziel aan de duivel zou hebben verkocht zou zijn laatste dagen op dit kasteel hebben gesleten. Het kamertje van Faust is het bovenste, zeer geheimzinnig aandoende vertrekje in de halfronde toren van kasteel Waardenburg. De bloedsporen die er ontstonden, toen de duivel Faust kwam halen, worden zorgvuldig in stand gehouden.