Restauratie Raadhuis en Koetshuis Vught

Projectinformatie

Project Raadhuis en koetshuis
Locatie Vught
Opdrachtgever Gemeente Vught
Adviseur RaderAdvies B.V. (Directievoerder)

Nico de Bont restaureerde het ‘Witte” Raadhuis met bijbehorend koetshuis in opdracht van de Gemeente Vught.  Deze restauratie geeft het rijksmonument voor het eerst sinds 1950 haar originele aanzicht uit 1935, terug. De huidige restauratie draagt daarmee niet alleen bij aan het behoud van het beeldbepalend pand, maar doet ook recht aan de monumentale status door het terug te brengen in zijn historische, oorspronkelijke staat.

Onze werkzaamheden

De werkzaamheden die de Monumentenservice van Nico de Bont heeft uitgevoerd, omvatten voornamelijk het verwijderen van de huidige verflaag, reinigen en herstellen (waar nodig) van het metsel- én voegwerk van de gevel. Ook zijn de kozijnen/luiken van het pand hersteld en geschilderd. Hierna is een nieuwe verflaag over de bakstenen aangebracht.

Voordat deze verflaag aangebracht kon worden moest de gevel voldoende droog zijn. Dit droogproces werd wekelijks gemonitord om er zeker van te zijn dat het volkomen droog  was voordat de nieuwe verf werd aangebracht. Hiervoor was de gevel volledig “ingepakt”. Er zijn afbeeldingen (voor en achterkant) van het raadhuis op het doek aangebracht, zodat het raadhuis ‘zichtbaar’ bleef. 

Eindresultaat in beeld

Nieuwe kleur

Tijdens de huidige restauratie laat onderzoek van historische verflagen duidelijk zien dat er eerst een lichtgrijze grondering op het baksteenwerk werd aangebracht. Daarna volgde een lichte afwerklaag met een grijsgroene tint. Beide lagen zijn van 1937, toen het voormalig landhuis tot raadhuis werd verbouwd. De historische kleur gaf het gebouw een wat zachtere uitstraling. De kleuren die in latere schilderbeurten werden aangebracht pasten minder goed bij het monument. Bij de huidige restauratie zal de oorspronkelijke kleur – na bijna 70 jaar - weer teruggebracht worden. Tijdens Open Monumentendag 2019 konden de bezoekers naast een kijkje naar onze werkzaamheden op de steiger ook de nieuwe kleurstalen bekijken.

Raadhuis ná restauratie

Raadhuis ná restauratie

Raadhuis Vught tijdens Open Monumentendag 2019

  • Tijdens Open Monumentendag getoonde stalen van de nieuwe (oude) kleur van het monument

  • Metselen & timmeren voor geinteresseerden

Historie Raadhuis

Een van de opvallendste gebouwen in de gemeente Vught is het fraaie raadhuis. Voordat dit gebouw daadwerkelijk als raadhuis gebruikt werd, stond het bekend als landhuis Leeuwenstein. In 1753 bouwde de beroemde jurist en historicus mr. Johan Hendrik van Heurn hier de eerste Villa Leeuwenstein. Zijn zoon Johan moest in 1794 op Leeuwenstein ’s-Hertogenbosch overgeven aan de Franse generaal Pichegru. In 1901 liet de bankier Herman van Rijckevorsel de oude villa afbreken om plaats te maken voor de huidige Villa Leeuwenstein. Deze villa is gebouwd in een neogotische architectuur met statige trapgevels, kantelen en torens.

In 1937 werd de villa door architect Valk verbouwd tot raadhuis voor de Gemeente Vught. Bij die verbouwing ontstond een diversiteit aan steensoorten en metselwerk die de architect camoufleerde met een ‘minerale verf in lichte kleurstelling’. Bij de volgende schilderbeurten werd de kleur steeds iets gewijzigd totdat bij onderhoudswerkzaamheden in de jaren ‘80 de oude verflagen zijn verwijderd en het gehele raadhuis zuiver wit is geschilderd. Ook andere geschilderde delen kregen toen een nieuwe kleur.

Het raadhuis nu

Het Vughtse raadhuis is momenteel in gebruik voor bijeenkomsten van de gemeenteraad. Verder wordt het gebruikt voor representatieve gelegenheden zoals de lintjesregen, de viering van Koninginnedag, de sleuteloverdracht bij Carnaval en recepties. En natuurlijk is het Raadhuis bekend als een van de populairste trouwlocaties in de regio.