Restauratie toren St. Lambertuskerk Wouw

Projectinformatie

Project Toren St. Lambertuskerk
Locatie Wouw
Opdrachtgever Parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud
Adviseur Bouwzaken Bisdom Breda

Boudewijn de Bont en Piet Backx ondertekenen contract

Afgelopen week is de restauratie van de imposante kerktoren van de St. Lambertuskerk in Wouw gestart.

De officiële opdracht is tijdens een kleine bijeenkomst getekend door Piet Backx, voorzitter van het kerkbestuur en Boudewijn de Bont, directievoorzitter van Nico de Bont. Een mooie opdracht voor het team van Verbouw en Onderhoud. Zij zijn vorige week al gestart met het opbouwen van de steiger. Als die klus is geklaard kan begonnen worden met de daadwerkelijke restauratiewerkzaamheden.

Wat gaan onze vakmensen precies doen?

Allereerst wordt de steiger verder opgebouwd – uitgevoerd door Dejo Steigers.  De steiger wordt ca. 61 meter hoog, over 23 steigerslagen. Na de opbouw  zullen de restauratiewerkzaamheden van boven naar beneden opgestart worden. Allereerst zullen de leien op de toren vernieuwd worden. Hiervoor werken we samen met Jobse. De Phoenix op de torenspits wordt opgeknapt en de galmborden bij de klokken worden deels vervangen. Ondertussen zijn onze vakmensen druk met de voorbereidingen voor het restaureren van het slechte metsel- en voegwerk. 

Minutieus werkje

Een minutieus werkje want elke  vierkante meter van de toren wordt hierbij in kaart gebracht. Welke stenen en voegen zijn aan vervanging toe en welke zijn nog in goede staat? Hierna kan begonnen worden met het daadwerkelijke herstel van het metsel- én voegwerk. Voor het voegwerk werken we in Wouw samen met Goedhart & Huysmans

De verwachting is dat de werkzaamheden aan het einde van het jaar zijn afgrond.

Kerk blijft toegankelijk

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft de kerk toegankelijk. Er wordt een deel van het Torenplein afgezet en er komt een doek om de steiger. Alle omwonenden zijn op de hoogte gebracht.

Historie van de kerk

De R.K. Kerk van St. Lambertus is een grote historische, zestiende-eeuwse, laatgotische kruisbasiliek met forse westtoren.
Door oorlogshandelingen zwaar beschadigd in 1944. Hersteld in 1950 door A. Siebers. De toren heeft geen haan maar een phoenix op de toren, de vogel die volgens de overlevering uit zijn as herrees. Dit omdat de kerk in de Tweede Wereldoorlog grotendeels werd vernield maar toch weer uit de as herrees.

Monumentomschrijving Rijksdienst: 
R.K. Kerk van St. Lambertus, gebouwd in voornamelijk Vlaamse en Kempisch gotische trant, in 1882 gerestaureerd, in 1944 grotendeels verwoest. Herbouw en restauratie voltooid in 1951. Bestaande uit een zesdelige gesloten koor, geheel met natuursteen bekleed transept, een bij de restauratie, in gewijzigde vorm herbouwd driebeukig schip en een vijftiende-eeuwse toren van baksteen met banden van natuursteen, met steunberen en verdeeld in zes geledingen met lisenen en boogfriezen. In het koor een aantal eiken beelden, gespaard gebleven uit de in 1944 verwoeste koorbanken, die afkomstig waren uit de abdij van St. Bernard op de Schelle en vervaardigd waren door Artus Quellien de Jonge, Lodewijk Willemsens, Hendrik Frans Verbruggen e.a. in 1690-1699. Andere beelden uit deze koorbanken voor de biechtstoelen. Raam torengevel door Joep Nicolas. Klokkenstoel met klok van J.B.N. en F.A. Gaulard, 1825, diam. 138 cm.