Restauratie/herbouw St. Urbanus Bovenkerk Amstelveen

Projectinformatie

Project St. Urbanus Bovenkerk
Locatie Amstelveen
Opdrachtgever RK Parochie Amstelland
Architect Verlaan & Bouwstra architecten
Looptijd 2020 - 2022

Wat sinds de fatale brand in 2018 als wens voor de St. Urbanus Bovenkerk begon, is nu concreet:  Nico de Bont  heeft de herbouw van de kerk geraliseerd. Een werk waar wij maximaal onze kennis en ervaring hebben ingezet en vakmanschap hebben gecombineerd met hedendaagse technieken. Met als uiteindelijk resultaat een in volle glorie herstelde Sint Urbanuskerk.

 

Foto: George Bakker, Brandweer Kennemerland

Foto: Dolf Middelhoff

Foto: Dolf Middelhoff

Werkzaamheden

Tijdens de brand van 15 september 2018 is een groot deel van de kerk verwoest. De kap is compleet weggebrand en een deel van de gewelven is ingestort. Een aantal gewelven zijn nog wel aanwezig, maar moeten weer gestabiliseerd en hersteld worden. Medio april 2020 starten we met de stabilisatie van de gewelven, zodat er veilig in de kerk gewerkt kan worden.

Omdat dit geen reguliere restauratie is, gaan we eerst een proefgewelf restaureren. We pakken een klein gewelf, waarbij we de kennis die we opdoen tijdens de restauratie van dit kleine gewelf, gaan toepassen bij de grotere gewelven.|
Na de restauratie van alle nu nog bestaande gewelven (deels/geheel) gaan we de kap op de kerk aanbrengen. Als de kap geplaatst is, kunnen we de ontbrekende gewelven opnieuw gaan opmetselen. Na afronding van deze werkzaamheden, wordt het interieur van de kerk verder hersteld. Parallel aan deze werkzaamheden, zal ook het gevelmetselwerk gerestaureerd worden.

Lei- en loodgieterswerk evenals werkzaamheden aan de glas-in-lood ramen worden door nevenaannemers uitgevoerd. De coördinatie van deze werkzaamheden worden ook door Nico de Bont uitgevoerd.

Bron: Kerkfotografie

Bron: Kerkfotografie

Foto: Dolf Middelhoff

Vakmanschap

Vakmanschap op het gebied van het metselen van gewelven is binnen ons bedrijf aanwezig. Wij hebben een aantal kundige ambachtelijke metselaars die vaker nieuwe gewelven gemaakt hebben.

Daarnaast biedt de schade die tijdens de brand ontstaan is, voor iedere bouwfase een nieuwe uitdaging, waarbij telkens een nieuw plan van aanpak gemaakt moet worden. Onze werkvoorbereiding is hiermee bekend.

Kennisoverdracht

Tegenwoordig worden er niet veel nieuwe gewelven meer gemaakt. De trieste gebeurtenis van de brand biedt ons wel een mooie bouwkundige uitdaging: Denkwerk om de instabiele gewelven weer stabiel te krijgen, toepassing van nieuwe bouwtechnieken als 3d-scannen. Omdat een deel van de gewelven niet meer aanwezig is, biedt dit project een uitermate goede mogelijkheid om deze vakkennis op een nieuwe generatie metselaars over te brengen. Wij maken van dit werk dan ook een leerproject. Naast metselwerk, zullen wij ook leerlingen gaan inzetten bij het specialistische timmerwerk aan de nieuwe vieringtoren. Op deze manier kunnen wij een bijdrage leveren aan het behoud van het vakmanschap voor de toekomst.

Historie van de kerk

De Sint-Urbanus werd ontworpen door de architect Pierre Cuypers. In 1875 werd met de bouw begonnen en in 1888 werd de kerk ingewijd. Het is een driebeukige neogotische hallenkerk met transept. De kerk heeft een ruim 65 meter hoge zeskantige toren. En is bekroond met een hoge, opgewerkte spits. Cuypers koos voor dit ontwerp om de hoofdingang op de weg te kunnen laten aansluiten. De kerk zelf staat namelijk in een schuine hoek op de Noorddammerlaan, omdat het hoofdaltaar en daarmee de as van de kerk, zoals destijds gebruikelijk, op het oosten was georiënteerd. (Bron: Wikipedia)

Metselen van gewelven in beeld