Restauratiewerkzaamheden Maastunnel

Projectinformatie

Project Maastunnel
Locatie Rotterdam
Opdrachtgever Gemeente Rotterdam

In de zomer van 2017 ging de Maastunnel dicht voor een grootschalige renovatie. Nico de Bont nam de restauratieve werkzaamheden voor haar rekening. Samen met onze TBI zusterondernemingen CroonWolter&Dros en Mobilis kregen we opdracht van de gemeente Rotterdam om in integraal verband de renovatie en restauratie van dit bijzondere rijksmonument in goede banen te leiden.

Samen met het team van de opdrachtgever restaureerde Nico de Bont de monumentale onderdelen van de tunnel. Het ging hierbij over herstel van beton, kozijnen, deuren, armaturen en veel tegelwerk. Een mooie klus waarbij de "look en feel" behouden is gebleven en de authentieke elementen niet verloren zijn gaan.

Filmpje over de nachtelijke werkzaamheden onder het wegdek van de Maastunnel

Eddy de Veer

Over de Maastunnel

De renovatie van de Maastunnel duurde ruim twee jaar. Dagelijks maken ruim 75.000 motorvoertuigen gebruik van deze tunnel. Daarmee vormt de Maastunnel een belangrijke schakel in het Rotterdamse wegennet. Tijdens de renovatie bleef er daarom altijd één tunnelbuis beschikbaar voor verkeer van zuid naar noord. Op die manier bleef het Erasmus Medisch Centrum en het centrum goed bereikbaar.

Aansluitend vinden de werkzaamheden aan de fiets- en voetgangerstunnel en overige bouwkundige ruimten plaats. Dit is in het voorjaar van 2020 gereed. In deze periode is de combinatie verantwoordelijk voor instandhoudingsactiviteiten tot en met eind 2022.

Aanleiding grootschalige renovatie

De aanleiding voor de grootschalige renovatie is dat in 2011 is gebleken dat het beton van de Maastunnel in de loop der jaren is aangetast. Daarnaast moet de tunnel in 2019 voldoen aan de nieuwe wet Tunnelveiligheid. De expertise van de TBI-ondernemingen sluit hierbij goed aan en onder andere de volgende werkzaamheden staan op het programma:

  • Betonherstel en bouwkundige werkzaamheden

  • Groot technisch onderhoud aan de tunneltechnische installaties;

  • Vernieuwing van de bedieningscentrale.

Bijzonder project

De Maastunnel is een Rijksmonument, dat maakt het een bijzonder project. Zo kan het gebeuren dat er tijdens de sloopwerkzaam­heden onverwachtse situaties ontstaan die passend moeten worden opgelost. De “look and feel” van de Maastunnel moet behouden blijven. Authentieke elementen mogen niet verloren gaan. Ook de uitdaging om zo min mogelijk (verkeers)overlast te veroorzaken alsook het perfect afstemmen van de onderlinge werkzaamheden, maken het complex. In de nieuwe situatie wordt de Maastunnel bediend vanaf de Verkeerscentrale Kleinpolderplein. Om het overzicht vanaf afstand te bewaren, worden de benodigde bedienings- en signaleringsapparatuur aangebracht. Ook de omroep- en intercominstallaties en het verkeersdetectie- en ventilatiesysteem worden vernieuwd.

De omvang van de renovatie wordt in dit filmpje nader uitgelegd.

Volg hier het laatste nieuws over de werkzaamheden aan de Maastunnel: