Restauratiewerkzaamheden Maastunnel

Projectinformatie

Project Maastunnel
Locatie Rotterdam
Opdrachtgever Gemeente Rotterdam

In de zomer van 2017 gaat de Maastunnel dicht voor een grootschalige renovatie. Nico de Bont zal de restauratieve werkzaamheden voor haar rekening nemen. Samen met onze TBI zusterondernemingen Croon Elektrotechniek, Mobilis en Wolter & Dros hebben we opdracht gekregen van de gemeente Rotterdam om in integraal verband de renovatie en restauratie van dit bijzondere rijksmonument in goede banen te leiden.

Samen met het team van de opdrachtgever gaat Nico de Bont de te restaureren monumentale onderdelen van de tunnel minutieus in kaart brengen. Zo kunnen we de wijze van restaureren van alle momumentale onderdelen vaststellen. Het gaat hierbij over herstel van beton, kozijnen, deuren, armaturen en veel tegelwerk. Een mooie klus waarbij de "look en feel" behouden moet blijven en de authentieke elementen niet verloren mogen gaan.

Filmpje over de nachtelijke werkzaamheden onder het wegdek van de Maastunnel

Eddy de Veer

Over de Maastunnel

De renovatie van de Maastunnel gaat in totaal twee jaar duren en is naar verwachting in 2019 afgerond. Dagelijks maken ruim 75.000 motorvoertuigen gebruik van deze tunnel. Daarmee vormt de Maastunnel een belangrijke schakel in het Rotterdamse wegennet. Tijdens de renovatie blijft er daarom altijd één tunnelbuis beschikbaar voor verkeer van zuid naar noord. Op die manier blijft het Erasmus Medisch Centrum en het centrum goed bereikbaar.

Aansluitend vinden de werkzaamheden aan de fiets- en voetgangerstunnel en overige bouwkundige ruimten plaats. Dit is in het voorjaar van 2020 gereed. In deze periode is de combinatie verantwoordelijk voor instandhoudingsactiviteiten tot en met eind 2022.

Aanleiding grootschalige renovatie

De aanleiding voor de grootschalige renovatie is dat in 2011 is gebleken dat het beton van de Maastunnel in de loop der jaren is aangetast. Daarnaast moet de tunnel in 2019 voldoen aan de nieuwe wet Tunnelveiligheid. De expertise van de TBI-ondernemingen sluit hierbij goed aan en onder andere de volgende werkzaamheden staan op het programma:

  • Betonherstel en bouwkundige werkzaamheden

  • Groot technisch onderhoud aan de tunneltechnische installaties;

  • Vernieuwing van de bedieningscentrale.

Bijzonder project

De Maastunnel is een Rijksmonument, dat maakt het een bijzonder project. Zo kan het gebeuren dat er tijdens de sloopwerkzaam­heden onverwachtse situaties ontstaan die passend moeten worden opgelost. De “look and feel” van de Maastunnel moet behouden blijven. Authentieke elementen mogen niet verloren gaan. Ook de uitdaging om zo min mogelijk (verkeers)overlast te veroorzaken alsook het perfect afstemmen van de onderlinge werkzaamheden, maken het complex. In de nieuwe situatie wordt de Maastunnel bediend vanaf de Verkeerscentrale Kleinpolderplein. Om het overzicht vanaf afstand te bewaren, worden de benodigde bedienings- en signaleringsapparatuur aangebracht. Ook de omroep- en intercominstallaties en het verkeersdetectie- en ventilatiesysteem worden vernieuwd.

De omvang van de renovatie wordt in dit filmpje nader uitgelegd.

Volg hier het laatste nieuws over de werkzaamheden aan de Maastunnel: