Restauratie voormalige sluis Overdiepse Polder in Raamsdonk

De voormalige sluis in de Overdiepse Polder is gerestaureerd en er zijn verbeteringen aangebracht. De sluis is eind 19e eeuw gebouwd in een zij-arm van de Nieuwe Maas. De sluis is uiteindelijk nooit in gebruik geweest vanwege de nieuwe waterverbinding. Na ruim 100 jaar was het sluisobject flink vervallen. De bovenzijde van het metselwerk was afgebrokkeld en de natuurstenen onderdelen waren afgesleten.

Na een voorbereidende fase van onder andere inmeten en het inrichten van het werkterrein zijn de werkzaamheden aan metselwerk en natuursteen uitgevoerd. Het verdwenen metselwerk bovenop is gereconstrueerd met op maat gebakken stenen en nette snijvoegen. In totaal is ruim 100 m³ metselwerk vervangen. De natuurstenen onderdelen zijn gerestaureerd en ontbrekende blokken zijn aangevuld. 

De sluis ligt in een kwetsbaar gebied waardoor de sluis voor de werkzaamheden niet kon worden drooggezet met damwanden. Met op maat gemaakte taatskuipen is onder de waterlijn het werk uitgevoerd. 

Overdiepse Polder

De Overdiepse Polder is een langgerekte polder tussen de Bergsche Maas en het Oude Maasje in het rivierkleigebied. Enkele bruggen verbinden het gebied met de zuidelijk gelegen Langstraat en een veerpont vormt de verbinding met de plaatsen Dussen en Meeuwen. De Overdiepse Polder in de huidige vorm ontstond in 1904, toen de Bergsche Maas gereedkwam. In 1421 werd het overstroomd door de Sint-Elisabethsvloed en was daarna een uitloper van de Biesbosch. Geleidelijk werd er land teruggewonnen waardoor het gebied als De Aanwas bekendstond. In 2000 kwam het plan op tafel om de polder bij hoge rivierwaterstand te benutten als waterberging teneinde andere gebieden te behoeden voor overstromingen.

Stuur project door