Reconstructie stadsput en OLV-huisje op de Markt in Den Bosch

In 2015 heeft Nico de Bont de reconstructie gerealiseerd van de Stadsput en het Onze Lieve Vrouwe Huisje op de Markt in het centrum van 's-Hertogenbosch. De reconstructie is gebaseerd op schetsen van het marktplein uit 1522 en de bestaande, huidige maatvoering van de put die werd teruggevonden.

Al in de middeleeuwen stond midden op de Markt een stadsput met in de nabijheid een schandpaal, bekroond met een kapelletje. In de tijd dat er nog geen waterleiding was, zorgden welputten zoals deze voor het drinkwater en bluswater. Het bouwwerk had ook als ontmoetingsplaats voor de burgerij een belangrijke sociale functie.

In 2013 maakte Weyts Architecten een ontwerp dat geënt was op het schilderij ‘de Lakenmarkt’ uit 1530. In 2015 kreeg Nico de Bont de opdracht voor ambachtelijke prefabricage van de verschillende bouwdelen. 

Een van de onderdelen was de houtconstructie voor de kap van de put en het OLV-huisje die in ons restauratieatelier in Vught werden geprefabriceerd. Iedere discipline bracht zijn expertise in. De bundeling van kennis, kunde en ervaring zijn tijdens integrale sessies samengebracht. Deze aanpak vroeg om veel flexibliteit en samenwerking tijdens de uitvoering.

In september 2015 werd met de opbouw op locatie gestart en vielen alle onderdelen als een puzzelstuk in elkaar. Drie maanden later kwam het werk gereed. Door de combinatie van een traditionele bewerking van materialen met een moderne benadering was het mogelijk om het project in een korte bouwtijd te realiseren.

Anno nu kunnen de Bosschenaren elkaar op deze vertrouwde stek weer bijpraten over de laatste nieuwtjes. Net als zo'n 500 jaar geleden.
 

Stuur project door