Restauratie en herbouw Urbanuskerk in Amstelveen

In september 2018 sloeg het noodlot toe in de Urbanuskerk in Bovenkerk, gemeente Amstelveen. Door kortsluiting ontstond een brand die niet te blussen bleek en in een mum van tijd de hele kerk in lichterlaaie zette. Bijna het gehele interieur werd door brand en waterschade aangetast. De structuur van de kerk was na de brand op sommige plaatsen zo instabiel dat een deel van de gewelven het begaf. 

Allerlei fundraising acties werden op touw gezet om geld bij elkaar te krijgen voor de restauratie. In het voorjaar van 2020 zijn wij gestart met de herbouw en restauratie van de kerk. Een uitdagend project waarbij wij maximaal onze kennis en ervaring hebben kunnen inzetten en vakmanschap hebben gecombineerd met hedendaagse technieken. 

Werkzaamheden herbouw en restauratie

We zijn als eerste gestart met de stabilisatie van de nog aanwezige gewelven zodat er veilig in de kerk gewerkt kon worden. Omdat dit geen reguliere restauratie was, zijn we gestart met het restaureren van een klein proefgewelf. De kennis die we zo opdeden hebben we toegepast bij de grotere gewelven.

Na de restauratie van alle nog bestaande gewelven konden we de nieuwe kap op de kerk aanbrengen. Vervolgens hebben we de ontbrekende gewelven opnieuw opgemetseld. Na afronding van het dak en de gewelven is het interieur van de kerk hersteld en het gevelmetselwerk gerestaureerd. Lei- en loodgieterswerk en werkzaamheden aan de glas-in-lood ramen zijn door onderaannemers uitgevoerd. De coördinatie van deze werkzaamheden werd door Nico de Bont uitgevoerd.

Herbouwde Urbanuskerk opgeleverd

Vakmanschap: gewelven metselen

Binnen ons team van restauratiemetselaars is veel kennis en ervaring met het ambachtelijk metselen van gewelven aanwezig. Tegenwoordig worden er in de bouwpraktijk niet veel nieuwe gewelven meer gemaakt. De trieste gebeurtenis van de brand bood ons wel een mooie bouwkundige kans: een uitermate goede mogelijkheid om de vakkennis op een nieuwe generatie metselaars over te brengen.

Het werk werd een leerproject. Naast metselwerk, hebben wij ook leerlingen ingezet bij het specialistische timmerwerk aan de nieuwe vieringtoren. Op deze manier hebben wij een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van het specialistische vakmanschap voor de toekomst.

Historie

De Sint-Urbanus werd ontworpen door de bekende architect Pierre Cuypers. In 1875 is met de bouw begonnen en in 1888 werd de kerk ingewijd. Het is een driebeukige, neogotische hallenkerk met transept. De kerk heeft een ruim 65 meter hoge zeskantige toren en is bekroond met een hoge, opgewerkte spits.

Cuypers koos voor dit ontwerp om de hoofdingang op de weg te kunnen laten aansluiten. De kerk zelf staat in een schuine hoek op de Noorddammerlaan, omdat het hoofdaltaar en daarmee de as van de kerk, zoals destijds gebruikelijk, op het oosten was georiënteerd. 

Stuur project door