Veerensmederij in Amersfoort wordt CO2-neutraal monument

Gemeente Amersfoort is op weg naar CO2-neutraal in 2030. Samen met onze partners gaan wij een bijzondere portefeuille van zeven monumenten verduurzamen. Het industriële monument de Veerensmederij uit 1904 is het eerste project dat we aanpakken.

De opgave voor de Veerensmederij levert een spanningsveld op tussen de benodigde ingrepen en het behoud van de monumentale waarden. Door toepassing van goede, concrete maatregelen gaan we van de Veerensmederij een CO2-neutraal gebouw maken: één van de eerste CO2-neutrale monumenten in Nederland.

In het kader van duurzaam maatschappelijk vastgoed is voor dit project een DUMAVA subsidie toegekend.

Biobased en circulair

Deze opgave past bij waar wij bij Nico de Bont in geloven: voor élk monument is een verduurzamingsoplossing te bedenken en te realiseren. En dat gaat veel verder dan het gasloos maken van het monument. Door vroeg in het proces erop te sturen kunnen we van de Veerensmederij een CO2-neutraal gebouw maken: door slim hergebruik, het toepassen van biobased materialen en circulaire installaties. 

We gaan de kopse gevel met biobased isolatiemateriaal isoleren. De ramen krijgen achterzetkozijnen van Europees hout met circulair glas. We passen circulaire zonnepanelen van Solarge toe. Installaties zoals de luchtbehandelingskast worden gereviseerd om zoveel mogelijk materiaal te behouden.

Historie

De Veerensmederij was de werkplaats van de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij, waar veren voor de onderstellen van treinwagons werden gesmeed. De hoge schoorstenen op het pand verwijzen nog naar de smidsvuren die langs de gevels stonden opgesteld. De Veerensmederij uit 1904 is in 1924 uitgebreid. Het ontwerp was van Margadant, de architect van o.a. het oude station van Amersfoort dat in 1995 is gesloopt. 

De Veerensmederij is één van de rijksmonumenten op de Wagenwerkplaats en heeft na sluiting in 2000 een zeer grondige renovatie ondergaan. Alle karakteristieke onderdelen van de smederij werden hierbij weer in ere hersteld. Het fraaie metselwerk met hoge gietijzeren vensters, de bijzondere ijzeren dakspantconstructie, de unieke schoorstenen en de originele opbouw met houten ventilatieluiken pronken weer als in het begin van de vorige eeuw. 

In 2010 is de Veerensmederij door Koningin Máxima als theater heropend.

De Veerensmederij in vroegere tijden

Stuur project door