Verbetering comfort en toekomstwaarde rijksmonument De Volharding ARTIS

Projectinformatie

Project De Volharding ARTIS
Locatie Amsterdam
Opdrachtgever Stichting Natura ARTIS Magistra
Architect VB Erfgoed & Architectuur

Voor opdrachtgever ARTIS hebben wij in het kader van groot onderhoud het exterieur van rijksmonument De Volharding gerestaureerd en verduurzaamd. Het uit 1888 daterende gebouw, naar ontwerp van A.L. van Gendt, kende door de jaren heen vele gebruiksfuncties. In 1923 werd het grootschalig verbouwd door B.J. Ouëndag. Tegenwoordig zijn hier de ARTIS-kantoren, een collegezaal en de gierenvolière gehuisvest. In samenwerking met VB Erfgoed & Architectuur hebben wij De Volharding deels haar historische uitstraling teruggegeven en tegelijkertijd zijn de gevels en daken verduurzaamd. Dankzij deze restauratie kan het gebouw weer decennia lang mee en ervaren gebruikers meer comfort op hun werkplek.

Meer informatie?

Eddy de Veer

Restauratie en groot onderhoud gevels en daken

Om de levensduur van het monumentale gebouw te verlengen voerden wij restauratie- en onderhoudswerkzaamheden uit aan gevels en daken. Architect VB Erfgoed & Architectuur heeft in het plan ook direct grote verduurzamingsmaatregelen opgenomen. Op het monumentale dak zijn zonnepanelen in ‘zink’-kleur geplaatst zodat ze minder opvallen. De kapconstructie is zorgvuldig geïsoleerd en in de houten gevelkozijnen is geïsoleerd monumentenglas aangebracht. Waar nodig hebben wij de houten kozijnen hersteld. Van het gevelstucwerk hebben wij de oude verflagen verwijderd en is het gebouw op basis van kleurhistorich onderzoek weer in zijn originele kleurstelling teruggebracht. Bij het gebogen schilddak van het middenpaviljoen hebben wij natuurleien aangebracht in combinatie met volledige restauratie. Voor de dakkapel is een replica gemaakt van het origineel. Een mooi project waar ons vakmanschap van klassieke restauratie in combinatie met toepassing van nieuwe technieken en materialen volledig tot zijn recht komt.

Gefaseerde aanpak met oog voor mens en dier

Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden bleef De Volharding in gebruik. Wij voerden het werk in twee fasen uit om de overlast voor de gebruikers en de dieren te beperken. Het gebouw is half leeggemaakt en medewerkers verhuisden van het ene deel van het gebouw naar het andere. Om de gieren niet te veel te laten schrikken hebben we separatiehekken geplaatst. Het proceswater van de gevelreiniging hebben we opgevangen, zodat het niet tussen de dieren of in de bodem terecht kwam.

In oktober 2022 is een gereconstrueerd armillarium (hemelbol) teruggeplaatst, waarna de steigers konden worden afgebouwd. In december 2022 is het werk opgeleverd.

Zo zie De Volharding er na restauratie uit

Impressie De Volharding na restauratie | Bron: VB Erfgoed & Architectuur

Rijksmonument met karakter

In 1866 werd door ARTIS een nieuw stuk grond aangekocht met daarop het rijstpakhuis ‘De Volharding’. De gebouwen kregen een nieuwe functie. Waar eens de rijst in de molen werd gepeld, zwommen later de nijlpaarden. In 1886 werd het gebouw afgebroken en op de fundamenten ontwierp architect A.L. van Grendt een Etnografisch Museum (1888). Toen dit museum in 1910 haar deuren sloot werd het gebouw opnieuw verbouwd door B.J. Ouëndag. In 1923 werd in dit gebouw het Zoölogisch Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam gevestigd. Er ontstonden een auditorium, collegezalen en een woning voor de amanuensis. Sinds 1986 zijn in De Volharding de kantoren van ARTIS gehuisvest. In 1995 is de collegezaal uit 1921 opnieuw in gebruik genomen en in 2003 opende de fraaie, hoge Gierenvolière naar ontwerp van architectenbureau Vroegindewey.

Voor ARTIS restaureerden we eerder het Groote Museum

Naar het project