Verbetering comfort en toekomstwaarde rijksmonument De Volharding ARTIS

Projectinformatie

Project De Volharding ARTIS
Locatie Amsterdam
Opdrachtgever Stichting Natura ARTIS Magistra
Architect VB Erfgoed & Architectuur

Voor opdrachtgever ARTIS restaureren en verduurzamen wij in het kader van groot onderhoud het exterieur van rijksmonument De Volharding. Het uit 1888 daterende gebouw, naar ontwerp van A.L. van Gendt, kende door de jaren heen vele gebruiksfuncties. In 1923 werd het grootschalig verbouwd door B.J. Ouëndag. Tegenwoordig zijn hier de ARTIS-kantoren, een collegezaal en de gierenvolière gehuisvest. In samenwerking met VB Erfgoed & Architectuur geven wij De Volharding deels haar historische uitstraling terug en tegelijkertijd verduurzamen wij de gevels en daken. Dankzij deze restauratie kan het gebouw weer decennia lang mee en ervaren gebruikers meer comfort op hun werkplek.

Meer informatie?

Eddy de Veer

Restauratie en groot onderhoud gevels en daken

Om de levensduur van het monumentale gebouw te verlengen voeren wij restauratie- en onderhoudswerkzaamheden uit aan gevels en daken. Architect VB Erfgoed & Architectuur heeft in het plan ook direct grote verduurzamingsmaatregelen opgenomen. Op het dak worden zonnepanelen in ‘zink’-kleur geplaatst zodat ze minder opvallen, de kapconstructie wordt zorgvuldig geïsoleerd en we brengen in de houten gevelkozijnen geïsoleerd monumentenglas aan. Waar nodig herstellen wij de houten kozijnen. Van het gevelstucwerk hebben wij de oude verflagen verwijderd. Vervolgens geven wij het gebouw weer zijn originele kleurstellingen terug op basis van kleur historich onderzoek. Bij het gebogen schilddak van het middenpaviljoen brengen wij natuurleien aan in combinatie met volledige restauratie. Voor de dakkapel maken wij een replica die lijkt op het origineel. Een mooi project waar ons vakmanschap van klassieke restauratie in combinatie met toepassing van nieuwe technieken en materialen volledig tot zijn recht komt.

Gefaseerde aanpak met oog voor mens en dier

Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden blijft De Volharding in gebruik. Wij voeren het werk in twee fasen uit om de overlast voor gebruikers te beperken. Het gebouw is half leeggemaakt en medewerkers verhuizen van het ene deel van het gebouw naar het andere. Om de gieren niet te veel te laten schrikken hebben we separatiehekken geplaatst. Het proceswater van de gevelreiniging hebben we opgevangen, zodat het niet tussen de dieren of in de bodem terecht kwam.

Op dit moment leggen wij de laatste hand aan de werkzaamheden. Medio oktober 2022 wordt de zonnewijzer teruggeplaatst, waarna wij de steigers gaan afbouwen. Begin december wordt het werk opgeleverd.

Zo zie De Volharding er na restauratie uit

Impressie De Volharding na restauratie | Bron: VB Erfgoed & Architectuur

Rijksmonument met karakter

In 1866 werd door Artis een nieuw stuk grond aangekocht met daarop het rijstpakhuis ‘De Volharding’. Deze gebouwen kregen een nieuwe functie. Waar eens de rijst in de molen werd gepeld, zwommen later de nijlpaarden. In 1886 werd het gebouw afgebroken en op de fundamenten ontwierp architect A.L. van Grendt een Etnografisch Museum (1988). Toen dit museum in 1910 haar deuren sloot werd het gebouw opnieuw verbouwd door B.J. Ouëndag. In 1923 werd in dit gebouw het Zoölogisch Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam gevestigd. Er ontstonden een auditorium, collegezalen en een woning voor de amanuensis. Sinds 1986 zijn in De Volharding de kantoren van ARTIS gehuisvest. In 1995 is de collegezaal uit 1921 opnieuw in gebruik genomen en in 2003 opende de fraaie, hoge Gierenvolière naar ontwerp van architectenbureau Vroegindewey.

Voor ARTIS restaureerden we eerder het Groote Museum

Naar het project