Vesting Naarden

Projectinformatie

Project Vesting Naarden
Locatie Naarden
Opdrachtgever Stichting Monumenten Bezit

Syquin van den Berg

Nico de Bont is geselecteerd voor het onderhoud  en het herstel van het voeg- en metselwerk van de Vestingwerken Naarden en de daarop gelegen (voormalige) militaire gebouwen. Op basis van ons plan van aanpak en de daarbij horende visie op planmatig onderhoud van de vestingmuren heeft Stichting Monumenten Bezit Nico de Bont als partner geselecteerd.

Wij zijn er bijzonder trots op dat we in samenwerking met de Stichting Monumenten Bezit de complete vesting met historisch waardevolle muren en gebouwen kunnen behouden voor de toekomst.

Medio november starten we met de voorbereidingen van het project. Na een grondige inventarisatie en uitwerken van het plan van aanpak vangen de werkzaamheden aan in het tweede kwartaal van 2018. Vanzelfsprekend zullen de onderdelen waar “de nood het hoogst is” als eerste worden aangepakt.

Historisch metselwerk en water

De vestingstad – omgeven door water – heeft ons geïnspireerd om het water in ons voordeel te gebruiken en het niet te zien als obstakel.  De werkzaamheden zullen dan ook vanaf het water worden uitgevoerd. Hierbij zetten we moderne technieken in, zonder de liefde en het vakmanschap voor deze historische waardevolle muur uit het oog te verliezen.

Onze ervaringen die we hebben opgedaan bij de recente restauratie van de kademuren van de Binnenhaven in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch komen hierbij goed pas.

Flora en fauna

De vestingmuren en militaire gebouwen zijn een gebruikelijke vindplaats van diverse soorten flora en fauna. Beschermde soorten in en rond de vesting zullen met aandacht in kaart gebracht worden Op deze wijze kunnen onze werkzaamheden met respect voor de flora en fauna uitgevoerd worden.

Over Stichting Monumenten Bezit (SMB)

Stichting Monumenten Bezit is vanuit de Nationale Monumentenorganisatie opgericht om zich als landelijke monumenten beherende organisatie te profileren. SMB zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde monumenten.  Momenteel wordt een monumentenportefeuille beheerd van circa 30 objecten, variërend van gedenknaald tot historische buitenplaats.

Meer weten over de missie en organisatie van SMB, neem dan een kijkje op de website!

Naar de website

Over Naarden Vesting

Naarden is één van de best bewaarde vestingsteden in Europa en vooral bekend vanwege zijn unieke stervorm. Haar geschiedenis gaat terug tot de regeerperiode van Keizer Otto. Waarschijnlijk kreeg de stad omstreeks 1300 stadsrechten van Graaf Floris V. Naarden lag toen op een andere plek. Het oprukkende water van de Zuiderzee bedreigde de plaats steeds meer. Na de verwoesting van de stad door de Hoekse en Kabeljouwse twisten, werd het huidige Naarden in 1350 gesticht. De vestingwerken moesten de nieuwe stad beschermen.

Beschrijving

De vesting Naarden is omgeven door een versterkte wal met zes vijfhoekige uitbouwen, de bastions. De Bastions dragen de namen; Katten, Oranje, Promers, Turfpoort, Nieuw Molen en Oud Molen. De bastions zijn vervolgens verbonden met een vestingwal: de courtines. Deze afgesloten eenheid wordt omringd met een hoofdgracht. Midden tussen de bastions liggen in het water ravelijnen, ze liggen als eilandjes in de vestinggracht. Naarden kent een dubbele omwalling en grachtengordel. Buiten de vestinggracht ligt de enveloppe met daarop diverse onderkomens. Over de enveloppe loopt momenteel een fietspad die uitkomt bij fort Ronduit. Na opheffing van de militaire functie in 1926 zijn de delen ervan successievelijk van Defensie overgeheveld naar het bezit van de toenmalige Rijksgebouwendienst