Onderhoud en herstel Vestingwerken Naarden

Naarden behoort tot de best bewaarde vestingsteden van Europa en is bekend om zijn unieke stervorm. Sinds 2021 is de vesting als onderdeel van de Hollandse Waterlinie benoemd tot Unesco Werelderfgoed.

Verspreid over de hele vesting was sprake van achterstallig onderhoud. Aan de hand van een onderhoudsplan hebben wij gefaseerd gewerkt aan het onderhoud en het herstel van het voeg- en metselwerk van de vestingmuur en de op de vestingwerken gelegen (voormalig) militaire gebouwen. De vestingmuren zijn aan het eind van de 17e eeuw met bakstenen gemaakt en zijn in de 19e eeuw hersteld, verbeterd en aangepast. Hierdoor bestaan de muren uit verschillende tijdslagen.

Hergebruik stenen
De visie van Monumentenbezit richt zich zoveel mogelijk op het behoud van het oude metselwerk. Afkomende stenen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Alleen waar het hoogstnoodzakelijk is, wordt nieuw metselwerk ingeboet. De nieuwe stenen zijn speciaal voor de Vesting Naarden gebakken op basis van de uiterlijke kenmerken en kwaliteiten van de oude stenen.  

Historisch metselwerk en water
De vestingstad – omgeven door water – heeft ons geïnspireerd om het water in ons voordeel te gebruiken en het niet te zien als obstakel. De werkzaamheden zijn vanaf het water uitgevoerd. We zetten moderne technieken in, zonder de liefde voor het erfgoed en het vakmanschap nodig voor deze historisch waardevolle muur uit het oog te verliezen.

Flora en fauna vestingwerken
De vestingmuren en militaire gebouwen zijn een gebruikelijke vindplaats van diverse soorten flora en fauna. Beschermde soorten in en rond de vesting zijn met aandacht in kaart gebracht Zo kunnen de werkzaamheden met respect voor de natuur worden uitgevoerd.

Restauratie en onderhoud Vesting Naarden - Stichting Monumentenbezit

Historie

Naarden is één van de best bewaarde historische vestingsteden in Europa. Waarschijnlijk kreeg de stad omstreeks 1300 stadsrechten van Graaf Floris V. Doordat het oprukkende water van de Zuiderzee het plaatsje steeds meer bedreigde, besloot men de stad, nadat deze was verwoest tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, op een veiligere plek te herbouwen. Het oorspronkelijke stratenpatroon van deze vesting uit 1350 is in zijn geheel bewaard gebleven, inclusief de dubbele omwalling.

Naarden werd na de belegering en verwoestingen door de Spanjaarden in 1572 als een vesting herbouwd. Nog eens honderd jaar later, vanaf 1672, werd de vesting in zijn huidige vorm aangelegd en werden er kazematten op de bastions gebouwd. De vesting is omgeven door een versterkte wal met zes vijfhoekige uitbouwen, de bastions. De bastions zijn verbonden met een vestingwal: de courtines. Deze afgesloten eenheid wordt omringd door een hoofdgracht. Tussen de bastions liggen midden in het water ravelijnen, ze liggen als eilandjes in de vestinggracht. 

Eind 19e eeuw was de vesting dermate verouderd, dat een grootschalige verbetering en uitbreiding werd uitgevoerd met ruim 21 nieuwe militaire gebouwen. Na opheffing van de militaire functie in 1926 is het eigendom van de delen van Defensie overgegaan naar de toenmalige Rijksgebouwendienst. Sinds 2016 is zijn de vestingwerken van Naarden in bezit van Stichting Monumentenbezit.
 

Stuur project door