Restauratie en onderhoud vestingwerken in Den Bosch

In 1999 is een ontwikkelingsplan opgesteld voor restauratie van de Vestingwerken van de stad ’s-Hertogenbosch. Dit plan omvat de restauratie én toevoegingen op diverse plekken waarbij historie meer zichtbaar en beleefbaar te maken. 

Nico de Bont voert de restauratiewerkzaamheden gefaseerd uit en werkt doorlopend aan verschillende onderdelen van de hele vesting. Het restaureren van de vestingmuren in een intensief gebruikte omgeving vraagt om een andere manier van werken om de omgeving niet te belasten en om nieuwe technische oplossingen. Wij werken bijvoorbeeld met pontons en op maat gemaakte taatskuipen om vanaf of vanuit het water te kunnen werken aan de muren en bastions.

Enkele deelprojecten toegelicht:

Vestingmuur Vonk en Vlam

Het project beslaat de vestingmuur vanaf de Pettelaarseweg tot aan Bastion Baselaar waar tegenwoordig de parkeergarage Sint-Jan zich bevindt. Met name bij de zogenaamde Judastoren ter hoogte van de Casinotuin was duidelijk te zien dat de muur aan restauratie toe was; hier was al een deel van de gemetselde buitenschil ingestort. De restauratie is uitgevoerd met maximaal behoud van authentiek materiaal en waardevolle muurvegetatie. Deze methode, genaamd “bevroren verval”, was eerder al succesvol toegepast bij de Westwal.

Als voorbereiding op de aanleg van de huidige parkeergarage Sint-Jan werd de complete vestingmuur fasegewijs tot aan de fundering vrij gegraven en waar nodig hersteld. Op sommige plaatsen betekende dit dat de muur over de volledige hoogte van 5 meter, zoals ook zichtbaar bij de “Schroef van Archimedes”, blootgelegd werd. Om de belasting van het grondpakket aan de stadszijde te kunnen dragen is de muur verankerd. Nu is de complete muur weer in zijn historische omgeving inclusief gracht en voorland zichtbaar.

Stuur project door