Renovatie Binnenhof: 'Elke deur een unieke QR-code'

Vijf vragen aan Marjella Prins, planontwikkelaar Restauratie bij Aannemingsbedrijf Nico de Bont. Ze verricht onderzoeken en voorbereidend werk zodat de oude glorie van het Tweede Kamercomplex bewaard blijft, terwijl de gebouwen en installaties ingrijpend worden vernieuwd. 

Voor de renovatie van het Binnenhof hebben de TBI-bedrijven: J.P. van Eesteren, Croonwolter&dros en Nico de Bont de krachten gebundeld. Gezamenlijk werken de aannemers aan de gebouwen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het Binnenhof. Elk van de bedrijven heeft zijn eigen expertise. J.P. van Eesteren realiseert de bouwactiviteiten. Croonwolter&dros is verantwoordelijk voor de installaties in de panden. Nico de Bont neemt de restauratiewerkzaamheden van de rijksmonumenten voor zijn rekening.

Wat doe jij precies, Marjella?

‘Ik ben lid van het ontwerpteam en toets of het ontwerp maakbaar is, en tegen welke prijs. Meer nog dan bij nieuwbouw kom je bij monumenten allerlei interessante zaken tegen als het gaat om de uitvoerbaarheid. Neem bijvoorbeeld een deur, die moet zijn monumentale uitstraling behouden, maar ook voldoen aan brandveiligheidseisen. Of het inbouwen van nieuwe, moderne installaties achter houten lambriseringen, wandbespanningen of historisch tegelwerk. Dat zijn uitdagende eigenschappen om te verenigen.’

"De verhalen die bij oude gebouwen als deze horen, prikkelen mijn fantasie. Hoe was het om in die tijd te leven?"
Marjella Prins, planontwikkelaar Restauratie bij Nico de Bont

Wat vind je leuk aan de Binnenhofrenovatie?

‘De verhalen die bij oude gebouwen als deze horen, prikkelen mijn fantasie. Hoe was het om in die tijd te leven? Hoe fantastisch is het om je voor te stellen dat Stadhouder Willem V samen met zijn hofhouding en gasten danste in de Oude Balzaal? Dezelfde zaal waar later de basis werd gelegd voor onze democratie en waar de Tweede Kamer tot 1992 vergaderde. Natuurlijk is mijn invloed op zo’n lange geschiedenis klein, anderzijds kan een authentiek historisch element maar één keer worden verwijderd, waardoor mijn invloed ook groot kan zijn. Bij Nico de Bont zetten we de meest moderne middelen in om de historie te behouden. Dat vind ik prachtig.’

Kun je iets vertellen over de moderne middelen die jullie gebruiken?

‘Er is een volledige 3D-scan van alle ruimten van het Tweede Kamercomplex gemaakt. Hiermee is een 3D BIM-model gemaakt van alles dat je kunt zien. Nu zijn we zaken aan het onderzoeken die niet meteen zichtbaar zijn: wat zit er achter de wanden, boven de plafonds en onder vloeren? Zijn er bepaalde gebreken? Zijn de balken stevig genoeg? Is er ruimte voor leidingen, kabels of installaties? Daarvoor moeten stukjes wand, plafond en vloer heel voorzichtig worden opengemaakt. Van wat we aantreffen maken we rapporten en we voegen de informatie toe aan de digitale projectomgeving BIM360. Zo krijgen we een goed overzicht’.

Met wie werk je binnen TBI samen?

‘Natuurlijk met onze partners J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros maar ook met onze TBI-zuster Hazenberg Bouw. Zij beschikken over BIM-regisseurs en omdat we met hen in één pand zitten, werken we op het gebied van digitalisering veel samen. Dat leidde bijvoorbeeld tot het markeren van bouwonderdelen met een QR-code. Zo geven we elke deur een unieke QR-code zodat we meteen kunnen zien waar hij vandaan komt en of hij terugkomt of wordt vervangen. Ook kunnen we met de QR-code aangeven of er straks bijvoorbeeld een sparing voor een deurdranger moet worden ingefreesd. Dat vraagt nu wat meer werk, maar daar plukken we straks de vruchten van.’ 

Wat maakt jou blij in je werk?

‘Als ik iets aflever waarmee de volgende discipline verder kan. Na ons schoorstenenonderzoek kan de installatieadviseur met zijn ontwerp aan de slag. Zo kan ik ook een timmerman, werkvoorbereider of calculator de informatie bieden die hij of zij nodig heeft. Voor het ophalen van die informatie heb ik de hulp van allerlei specialisten nodig. Maar elk onderdeel dat ik zo verder help, maakt me blij.’