Restauratie en onderhoud

Nico de Bont zet zich in voor het behoud van erfgoed en de instandhouding van alle soorten monumenten. Onze bevlogenheid voor restaureren stopt niet bij stenen. We willen karaktervolle gebouwen doorgeven aan toekomstige generaties.

Is uw monument toe aan grootschalige restauratie of meerjarig onderhoud? De wens tot verduurzaming, achterstallig onderhoud, een toegekende SIM-subsidie of een rapport van Monumentenwacht is vaak aanleiding om een monument onder handen te nemen.

Passie voor het vak

Wij benaderen een monument duurzaam en met respect vanuit technische kwaliteit en historische context. Het werk vraagt om oud én nieuw vakmanschap. Traditioneel vakmanschap verweven met moderne innovaties. 

Behoud van vakkennis en kunde is van groot belang voor de toekomst van erfgoed. Wij zetten actief in op het doorgeven van onze kennis aan de volgende generatie. Projecten voeren we uit met eigen, vaak intern opgeleide vakmensen en -specialisten. 
 

Restauratie en verduurzaming Groote Museum ARTIS, Amsterdam

Proces onder controle

Een monumentaal gebouw is altijd uniek, met specifieke mogelijkheden en uitdagingen. Beheersing van het proces – planning, kosten en kwaliteit – kan een uitdaging zijn. Geen zorgen.

Samen met gelijkgestemde partners zetten wij in op een integrale en Lean ingerichte ketensamenwerking. Deze aanpak leidt tot een goed georganiseerd proces, kwaliteitsverbetering, kostenbesparing en tijdwinst. Dat geeft vertrouwen. 

 

Renovatie van het Tweede Kamercomplex op het Binnenhof in Den Haag

Restauratie en onderhoud Sint Janskathedraal in Den Bosch

Verduurzaming van monumenten 

Wij geloven erin dat monumenten moeten leven. Anders vergaan ze. Een monument in gebruik vraagt om comfort en lage energielasten. Zo zorgen wij voor het duurzaam doorgeven van het monument aan toekomstige generaties.

Het werken met erfgoed vraagt om een groot verantwoordelijkheidsgevoel en toekomstgericht omgaan met dat wat ons tijdelijk in beheer is gegeven. Verduurzaming van een monument is geen optie; het is een randvoorwaarde voor behoud!
 

Innovatie in restauratie

Wij zijn niet bang om een historisch gebouw met de modernste tools en technieken aan te pakken. Integendeel: innovatie leidt tot betere inzichten en optimaal samenwerken en dit komt altijd ten goede aan het project.

Middelen als BIM helpen ons om informatiestromen en logistiek digitaal in te richten. In deze zogenaamde digital twins en bijbehorende databases kunnen we projecten virtueel al volledig uitwerken waardoor risico’s - nog voordat we de steiger op gaan - zijn geminimaliseerd. 
 

Specialismen

Nico de Bont is een Erkend Restauratie Bouwbedrijf. Uitgangspunt bij restauratie en onderhoud is maximaal behoud van historisch materiaal. Dit vergt veel aandacht en kennis van materialen zoals natuursteen, baksteen en mortels en hout. Onze specialisten in huis weten ieder project tot een succesvol resultaat te brengen.

Duurzame bedrijfsvoering

De Nederlandse bouwsector heeft een flink aandeel in het grondstoffenverbruik en de CO-uitstoot in Nederland. Wij als Nico de Bont nemen onze verantwoordelijkheid en investeren in duurzame ontwikkelingen en toepassingen. Op detail-, project- én organisatieniveau. Intern en samen met onze ketenpartners in projecten. Wij zetten in op emissieloos bouwen en afvalreductie en in veel van onze projecten zijn circulaire en biobased materialen de standaard.
 

Contact