Natuursteenrestauratie

In bijna ieder monument in Nederland komt natuursteen voor. Karakter en symboliek worden er vaak door bepaald. Natuursteen is een complex, natuurlijk materiaal. De vele soorten hebben ieder hun eigen kenmerken en eigenschappen. Het vraagt om specialistische kennis om natuursteen op de juiste manier te kunnen onderhouden of restaureren.

Onderzoek en aanpak bij natuursteenrestauratie

Onze natuursteenspecialisten kennen alle soorten steen, hun eigenschappen en de bijbehorende behandeltechnieken. Ze onderzoeken eerst grondig de situatie en de mogelijke oorzaken van de schade. Het is zaak die oorzaak weg te nemen, voordat de steen zelf wordt aangepakt.

Samen met partners zoals de architect, een architectuurhistoricus, de steenhouwer en/of andere erfgoedspecialisten wordt een herstelplan opgezet. Nauwkeurig en zorgvuldig wordt bepaald wat er met elke steen precies moet gebeuren. 
 

Digitalisatie bij de restauratie van de Domtoren in Utrecht

"Ik werk veel aan verfijnde details die soms wel honderden jaren oud zijn. Dat vraagt om heel veel geduld, beleid en een goede voorbereiding.”
Ton Wuijten, natuursteenspecialist bij Nico de Bont

Restauratie 17e eeuwse Rasphuispoort in Amsterdam na schade door aanrijding

Slotboom Steenhouwers

Slotboom Steenhouwers uit Winterswijk is dé restauratiesteenhouwer van Nederland. Slotboom werkt aan een historische toekomst: aan het behoud van historische bouwwerken én aan behoud en ontwikkeling van het vakmanschap. 

Slotboom combineert traditioneel vakmanschap met de kennis en technieken van nu. Digitalisatie en robotisering dragen bij aan een efficiënt en beheerst productieproces. 

Eind 2023 is Slotboom Steenhouwers onderdeel geworden van Nico de Bont. Het bedrijf blijft autonoom opereren en aannemers en opdrachtgevers voorzien van hoogwaardig steenhouwerswerk.

Restauratie en onderhoud Sint Janskathedraal in Den Bosch

Risico's minimaliseren

Natuursteenrestauratie vindt vaak plaats op binnenstedelijke locaties. We maken gebruik van slimme logistieke oplossingen, werken integraal samen met alle betrokkenen en brengen de risico’s goed in kaart.

Het doel is om zoveel mogelijk historisch materiaal te behouden maar tegelijkertijd ook de veiligheid op en rondom het monument volledig te kunnen waarborgen voor de komende generaties. 

Restauratie van de Eusebiuskerk in Arnhem

Vakmanschap in natuursteen

Natuursteenrestauratie gaat vaak met grote blokken tegelijk of is net heel delicaat en zeer gedetailleerd. Het doel is om zoveel mogelijk historisch materiaal te behouden maar tegelijkertijd ook de veiligheid op en rondom het monument volledig te kunnen waarborgen voor de komende generaties.

Door te kloppen en te luisteren krijg je veel informatie over de staat van de steen. Eventueel is een zoutanalyse nodig om helemaal zeker te weten welke restauratiemethode de steen nodig heeft. De keuze voor mortels is een specialisme op zich. Het einddoel is altijd helder: met zo min mogelijk ingrepen een maximaal resultaat behalen.

 

Steenhouwerswerk van de vakspecialisten van Slotboom bij de restauratie van de Domtoren in Utrecht

Contact