Monumentale waterwerken

De strijd tegen én samen met het water is al eeuwen een fenomeen in ons land. Of het nu gaat om waterlinies met forten en vestingwerken, steden met historische stadswallen, kademuren en bruggen of het beheer van polders met sluizen en gemalen. De instandhouding van monumentale bouwwerken op of aan het water vraagt om specialisten.

Waterbouwkundig erfgoed

Behoud van monumentale waterwerken is niet alleen cultuurhistorisch van belang, maar ook essentieel voor onze waterveiligheid. De vakmensen van Nico de Bont werken aan restauratie en duurzaam behoud van waterbouwkundig erfgoed, in opdracht van gemeenten, provincies, waterschappen en natuurorganisaties.

Restauratie voormalige sluis Overdiepse Polder bij Waspik

Innovatie en slimme data

Met alle verzamelde technische en financiële gegevens van waterbouwkundige restauraties bieden wij opdrachtgevers snel inzicht in de verwachte kosten van een project. Door de data slim te combineren met scan- en meetgegevens weten we al in de aanloop van een nieuw project welke aanpak de beste is. Innovaties zetten wij in zonder de historisch waarde van het werk uit het oog te verliezen.

Bij het planmatig onderhoud van Vesting Naarden (vestingwerken en militaire gebouwen) hebben wij samen met Stichting Monumentenbezit een masterplan ontwikkeld voor het onderhoud. Op basis van onze data, kennis en gezond verstand is een raming opgesteld.

Restauratie en onderhoud Binnendieze in Den Bosch

Vakmanschap in huis

Het specialistische restauratiewerk vraagt om kennis en vakmanschap op het allerhoogste niveau. Om erfgoed te kunnen behouden is ook behoud van dit vakmanschap essentieel. Nico de Bont investeert veel in de samenstelling en opleiding van onze teams. 
 

Vakspecialisten voor monumentale waterwerken

Maatwerk materieel

Het vakmanschap van onze specialisten wordt ondersteund met maatwerk benodigdheden. Drijvend materieel zoals bijvoorbeeld taatskuipen om vanaf én (droog) vanuit het water metselwerk te kunnen onderhouden. 

We werken zoveel mogelijk met elektrisch materieel en transporteren bouwmateriaal waar dat kan over water. Zo garanderen we niet alleen een succesvol resultaat van het werk, maar ook de veiligheid van onze medewerkers en de omgeving.
 

Taatskuip om te werken vanuit het water

Flora en Fauna

Bouwwerken aan of nabij water zijn een gebruikelijke vindplaats van diverse soorten flora en fauna. Denk bijvoorbeeld aan broedende vogels langs de waterkant of zwervende vleermuizen.

Beschermde soorten worden nauwkeurig in beeld gebracht zodat wij met respect voor de natuur de werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Restauratie Moerputtenbrug in Den Bosch, te midden van beschermd natuurgebied

Reconstructie middeleeuwse stadsmuur en waterpoort in Den Bosch

Partners

Monumentale waterwerken bevinden zich veelal in het civiele en infrastructurele domein. We werken nauw samen met diverse grond-, weg- en waterbouwpartners. Samen met onze TBI-zusteronderneming Mobilis werken we aan de restauratie van diverse historische bruggen, zoals project De Oranje Loper in Amsterdam.

Het bouwmateriaal waarmee gewerkt wordt, zoals stenen en mortels, vraagt ook om traditioneel vakmanschap. We hebben een uitgebreid netwerk van partners die voor elk project de juiste materialen op maat kunnen produceren. 
 

Bekijk ook:

Contact

Syquin van den Berg
Projectleider Monumentale Waterwerken