Slim met SIM

De overheid stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor het planmatig onderhoud van Rijksmonumenten. Met de SIM-regeling wil de overheid voorkomen dat onderhoudswerkzaamheden worden uitgesteld, waardoor in de toekomst geïnvesteerd zou moeten worden in grootschalige restauratie. SIM draait om sober en doelmatig onderhoud en is niet bestemd voor verbeteringen (bijvoorbeeld aanbrengen isolatie) aan uw monumentale gebouw. Jaarlijks ondersteunen wij diverse gebouweigenaren bij het aanvragen van een SIM-subsidie.

Budget

In 2019 is 54 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor de instandhouding van gebouwde, groene en archeologische rijksmonumenten. Met het geld helpt het Rijk eigenaren hun monument sober en doelmatig te onderhouden. Regelmatig en goed onderhoud voorkomt dure restauraties.

Wanneer in aanmerking?

Alle gebouwen met een Rijksmonumentale status komen in aanmerking voor de SIM regeling, uitgezonderd de Rijksmonumenten die geregistreerd staan als particulier woonhuis of voor meer dan 50% voor bewoning worden gebruikt. Voor particuliere woonhuis-rijksmonumenten kan vanaf 1 januari 2019 ook instandhoudings-subsidie aangevraagd worden.

Soms bestaat er twijfel en is het raadzaam om navraag te doen. Voor een bewoonde watermolen hebben we bijvoorbeeld succesvol SIM-subsidie aangevraagd.

Aanvragen

SIM is geen wondermiddel, maar helpt u wel bij het dragen van de lasten voor het onderhoud van uw Rijksmonument. Het vergt echter ook een inspanning; de overheid vraagt een actueel inspectierapport en een meerjarenonderhoudsplan ter onderbouwing van de aanvraag. Aangevuld met fotodocumentatie, tekeningen, een technische beschrijving e.d. Hoe uitgebreider de werkzaamheden, hoe meer onderbouwing gevraagd wordt. Daarnaast geldt een verplichte eigen bijdrage van 40%. Zonder de benodigde eigen middelen is het dus zinloos om een aanvraag te doen. Bovendien moet u na uitvoering van de werkzaamheden verantwoording afleggen over de bestedingen. Het maximale subsidiebedrag is gekoppeld aan de herbouwwaarde van het pand; dit zal middels een taxatierapport onderbouwd moeten worden. Daarnaast is er een ondergrens van € 6.000,- aan subsidiabele kosten.

Doorlooptijd

Elk jaar tussen 1 februari en 31 maart kunt u een BRIM-aanvraag indienen. Daarna beslist de rijksdienst of uw aanvraag wordt toegekend. Gebouwen die op de Wereld Erfgoed lijst staan hebben voorrang, net als aanvragen van erkende monumentale instellingen. Hoe lager het bedrag waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, hoe hoger de kans van slagen in het algemeen is. In augustus/september, volgend op uw aanvraag, ontvangt u bij een positief oordeel een beschikking voor de periode van 6 jaar. In die periode wordt het toegekende bedrag in gelijke delen aan u uitgekeerd.

Kom in actie!

Bezit u een Rijksmonument en komt u wellicht in aanmerking voor BRIM-subsidie? Laat het ons weten en wij checken dan vrijblijvend voor u of de aanvraag kans van slagen heeft en dienen voor u de aanvraag in. Voordat u het weet is de termijn van 31 maart verstreken... Wees er dus op tijd bij, zodat wij u goed kunnen adviseren en voor u de aanvraag kunnen indienen.


FinancieringsregelingenRijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)