Nico de Bont Vakschool

Kennis als basis voor erfgoedbehoud

Als gerenommeerde marktpartij op het gebied van restauratie, herbestemming en monumentenonderhoud delen we graag onze kennis. Bijvoorbeeld door het geven van lezingen aan vakgenoten en geïnteresseerden. Tegelijkertijd laten wij ons ook graag door anderen inspireren, om onze eigen kennis op peil te houden. Voor beide ‘kennisstromen’ hebben wij ons onder meer verbonden aan:

  • Nationaal Restauratiecentrum
  • Nationaal Centrum voor Erfgoedopleiding
  • Erfgoedacademie
  • Diverse TU’s, Hoge Scholen, ROC-opleidingen en samenwerkingsverbanden

Daarnaast streven we er met de Nico de Bont Vakschool naar, om jongeren te interesseren voor ons specialistische vakmanschap en om ervaren vaklui uit de bouw te verleiden zich te laten bijscholen op monumentaal gebied. We doen dit niet zomaar. We voelen het als onze verantwoordelijkheid naar monumentaal Nederland. Want alleen als het ons lukt de passie voor het vak en voor monumentenbehoud door te geven, is de toekomst van ons verleden gewaarborgd.

"Als het lukt de passie voor het vak en voor monumentenbehoud door te geven, is de toekomst van ons verleden gewaarborgd."

Boudewijn de Bont, directeur

Metselen van gewelven in beeld

Op pad met onze vakmannen

Werkzaamheden Herman Moerkerkpark