Veiligheidsontbijt met ketenpartners succesvol

Written by Ingrid Roefs
05 nov 2021

Op woensdag 15 september kwamen we met een aantal ketenpartners bij elkaar tijdens ons Veiligheidsontbijt, om samen na te denken over hoe we onze bouwplaatsen nog veiliger kunnen maken. Een mooie bijeenkomst met goede, open gesprekken.

In het eerste deel stonden we stil bij het nut en de noodzaak van ‘aandacht voor veiligheid’. We belichtten daarbij kort ons intensieve VIP-programma (Veiligheid Is Prioriteit), waarmee wij sinds 2020 het veiligheidsbewustzijn van ál onze medewerkers vergroten. Ook stonden we stil bij de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) en Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). Aan dit initiatief vanuit de Governance Code Veiligheid in de Bouw moeten al onze onderaannemers vanaf 1 januari 2022 voldoen. Daarna gingen de eigenlijke tafelgesprekken ‘los’.

Veiligheidsdilemma's

Een eerste vraag ging over veiligheidsdilemma’s. Een alom gevoeld vraagstuk had te maken met anderstaligen. Of beter gezegd: met het communiceren met anderstaligen en hoe dit de veiligheid soms in gevaar brengt. Diverse maatregelen werden geopperd om de taalbrug te slaan. Iedereen was het er echter over eens, dat er eigenlijk maar één oplossing voor een veiliger bouwplaats: één voertaal voor alle mensen op de bouw, waarbij Engels als meest toegankelijk werd gezien. Waar iedereen in alle talen het over eens was, is dat als iemand vindt dat hij zijn werk niet veilig kan doen, dan mag… nee, móet hij stoppen met het werk. Zelfs als de bouw daardoor stil komt te liggen.

Uitvoering en management

Wat hebben zij van elkaar nodig om veiligheid te vergroten? Daar was een aantal aanwezigen heel duidelijk over: tijd. “Als jullie tijdig jullie inkoop doen, kunnen wij ons werk met onze mensen beter voorbereiden. Benut dat inkoopmoment bovendien om met elkaar alle veiligheidsrisico’s grondig door te nemen en zorg dat alle afspraken daarna op tijd op de werkvloer terecht komen. We kunnen ze dan samen bespreken.” Omgekeerd onderstreepten diverse leidinggevenden het belang van terugkoppeling van de werkvloer bij voorgevallen veiligheidsissues op de bouwplaats: “Als we ervan weten, kunnen we jullie ook beter steunen.” Daar volgde een suggestie op: “Laten we er met tussentijdse en eindevaluaties, en met gezamenlijke toolboxen voor zorgen dat we allemaal op één lijn blijven.”

Ondertekening ViA als commitment van de deelnemers

We sloten de bijeenkomst af met de ondertekening van de intentie, om voortaan nog nadrukkelijker samen met veiligheidsbewustzijn bezig te zijn op onze projecten. Een mooi moment.