'Verduurzaming en behoud van erfgoed mag vernieuwing niet in de weg staan'

Written by Mariska Vlot
24 nov 2017

Erfgoedbewaarders en -restaurateurs hebben een belangrijke maatschappelijke functie erfgoed mee te nemen in de tijd, vindt Jurjen van Beek, adviseur restauraties/architect bij de gemeente Rotterdam. Verduurzamen van erfgoed moet dus, vindt hij.  Want als monumenten onbetaalbaar worden, verliezen ze hun gebruik en daarmee legitimiteit en dreigt de sloophamer. Zeker in het nogal nuchtere, zakelijke Rotterdam.

Lust of last?

'Wat voor de één een fantastische waarde heeft, is voor de ander een last', constateerde Van Beek. 'Zelfs bij de Maastunnel is eerst serieus gekeken of we er geen afscheid van moesten nemen voor een nieuwe oeververbinding. De Hef hebben we ook gerestaureerd, maar dat is kijk-erfgoed geworden, de brug heeft geen enkele functie meer, behalve monument-zijn. Ik vind dat zelf eigenlijk wel jammer. De Hef als icoon is natuurlijk geweldig: dat is Rotterdam. Maar te hard en te conservatief vasthouden aan het behoud van erfgoed: dat is in deze stad eigenlijk een no-go. Dan kom je er niet. Ontwikkelkracht en vernieuwingsdrang zijn zo verankerd in het DNA van Rotterdam; dat mag door erfgoed niet worden belemmerd. Wel geïnspireerd. Heel veel gebieden hebben een naam die ze danken aan een bepaald erfgoed, zoals het Laurenskwartier. Daar zijn eeuwenoude en meer moderne iconen - Laurenskerk, Stadhuis, Postkantoor - echt de dragers van het gebied. Maar er zijn ook gebouwen verdwenen. Het bestaande moet z'n balans kunnen vinden met het nieuwe.'

Veel tijdlagen

Door de vernietiging van grote delen van Rotterdam in de oorlog heeft de term 'erfgoed' een eigen betekenis in de stad, vertelde Van Beek tijdens de Nico de Bont Roadtrip: 'Rotterdam heeft veel tijdlagen, die overal naast elkaar aanwezig zijn. Niet iedereen vindt die na-oorlogse bebouwing mooi, maar er is de laatste tijd veel waardering ontstaan voor juist die ontwikkelperiode.'