Verduurzaming van monumenten

Het is onze missie om monumentaal erfgoed te behouden voor de toekomst. We geloven erin dat monumenten moeten leven. Anders vergaan ze. Vitaal leven in monumenten vraagt op haar beurt weer om hedendaags comfort en om lage energielasten. Zodat gebruikers en eigenaren hun monumenten blijven omarmen.

“Verduurzaming van een monument is geen optie; het is een randvoorwaarde voor behoud.”
Boudewijn de Bont, directievoorzitter Nico de Bont

Duurzame doelstellingen

Het werken met erfgoed vraagt om een groot verantwoordelijkheidsgevoel. We zijn het aan toekomstige generaties verplicht om duurzaam om te gaan met datgene wat ons tijdelijk in beheer is gegeven.

Naast intrinsieke duurzame doelstellingen zoals CO2-neutraliteit geven onderhoud, restauratie of herbestemming van een monument vaak aanleiding om een gebouw te gaan verduurzamen. 

Positieve impact maken

De Nederlandse bouwsector is verantwoordelijk voor veel grondstoffenverbruik en CO2-uitstoot. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en investeren in duurzame ontwikkelingen en toepassingen. Integraal en samen met onze ketenpartners. 

Wij willen positieve impact maken op zowel de energietransitie als de circulaire transitie. Dit doen wij op detail-, gebouw- én organisatieniveau op basis van vijf impactgebieden.

Adviestool Verduurzaming van Monumenten 

Met onze quickscan geven we eigenaren van monumenten snel inzicht in de mogelijkheden tot verduurzamen. Met tips over quick wins op het gebied van energieverbruik, isolatie, materiaalkeuze en functioneel gebruik. Of ontvang een uitgebreid rapport over de meest optimale en uitgebreide oplossing tot verduurzaming van het monument. 

Duurzame restauratie De Volharding, ARTIS in Amsterdam. Zonnepanelen in zinkkleur op monumentaal dak.

Energielabel G naar A(+++)

Verduurzamen van erfgoed vraagt om maatwerk. De juiste balans tussen behoud van architectonische en cultuurhistorische waarden en bouwtechnische mogelijkheden. Wij laten zien wat wél mogelijk is. 

Kerken, kruithuizen en grachtenpanden brachten wij al van energielabel G naar A(+++).  Niet alleen door fysieke verduurzaming, maar ook door goed te kijken naar het functionele gebruik van het gebouw. 

Referentieprojecten

Op de bres voor het oude volksbuurtje

Woningcorporaties klaar voor 2030?

Volksbuurtjes zijn van grote waarde voor ons land. Ze laten zien wie we waren en nog steeds zijn: een sociaal land dat goed zorgt voor z’n bewoners en harde werkers. 

Woningcorporaties staan voor de uitdaging om voor 2030 hun woningbezit te verduurzamen. Monumenten hebben vaak een uitzonderingspositie, maar ook bij dit corporatiebezit moet 40% CO2 gereduceerd worden. 

Verduurzaming van monumentaal woningbezit roept - onterecht - een beeld op van uitdagingen en hogere kosten en blijft achter op schema. Hoe pak je dat zo effectief, sociaal en betaalbaar mogelijk aan?

Onze aanpak voor het verduurzamen van monumentaal woningbezit

Biobased materialen

Wij kiezen zoveel mogelijk voor biobased bouwmaterialen. Natuurlijke producten die uitputting van grondstoffen helpen voorkomen en CO2-uitstoot reduceren. Gezond voor onze bouwplaatsmedewerkers die met de materialen werken. 

We werken veel met hout, hennep, metisse (katoen) en vlas en gebruiken materialen als schelpen in kruipruimten. Deze natuurlijke materialen doen qua prestaties en prijs niet onder voor gangbare bouwmaterialen. 

Duurzame energieoplossingen

Wij gaan voor gasloze en energieneutrale monumenten. Met duurzame en ook kosteneffectieve oplossingen richten we ons op het beperken van de energievraag en gebruik van groene energie.

We zetten innovaties in om energieverbruik te optimaliseren. Zoals onzichtbare zonnepanelen op een monumentaal, zinken dak of funderingspalen die werken als bodemwarmtewisselaar. 

Energiebeheer begint met goed isoleren. Bouwfysisch weten we goed waar we in elk monument rekening mee moeten houden en passen maatwerk isolatie toe. 

Verduurzaming monumentaal grachtenpand (1733) aan de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam

“Biobased materialen passen erg mooi bij een monument. Deze materialen waren vroeger de standaard en daar grijpen we nu - met het oog op een duurzame toekomst - weer op terug.”
Sanne Beckers, Duurzaamheidsexpert bij Nico de Bont

Circulair bouwen

Gebruik maken van bestaande gebouwen is in beginsel al circulair. De bouwmaterialen in een monument gaan vaak al eeuwen mee. We gooien nauwelijks iets weg en hergebruiken materialen uit hetzelfde pand of dezelfde stijlperiode. 

Zo zetten we bijvoorbeeld het circulaire Fineo vacuümglas veelvuldig in. Goed isolerende glas dat door de geringe dikte perfect past in ranke, historische kozijnen. Wanden kunnen we isoleren met katoenwol gemaakt van oude spijkerbroeken. 

Circulair hergebruik bouwmaterialen bij restauratie 15e eeuwse Huis van Bosch in Den Bosch

CO2-bewust

De productie van bouwmaterialen, het gebruik van materieel, energieverbruik en het verwarmen van gebouwen. Belangrijke onderdelen die impact hebben op de totale CO2-uitstoot van een gebouw.

Met de CO2-inzichten en kennis die we opdoen in onze projecten verlagen we de CO2-emissie steeds verder en kunnen we CO2-gestuurd ontwerpen. Onze inspanningen hebben al in 2018 geleid tot certificering niveau 5 op de CO2-prestatieladder. 

Samen met onze partners

Zonder opdrachtgevers, partners en leveranciers met gedeelde groene ambities kunnen wij monumenten niet verduurzamen. We werken intensief samen, delen kennis en inspireren anderen. Nico de Bont is actief betrokken bij diverse organisaties zoals De Groene Grachten, Green Light District, Bewuste Bouwers en De Groene Bouwmaterialen. Samen komen we sneller nog verder. 
 

Contact

Duurzaamheidsexpert bij Nico de Bont