Verduurzaming van monumentaal woningbezit

15 mei 2024: Kennissessie tijdens vakbeurs MONUMENT ►

Volksbuurtjes zijn van grote waarde voor ons land. Ze laten zien wie we waren en nog steeds zijn: een sociaal land dat goed zorgt voor z’n bewoners en harde werkers. 

Woningcorporaties staan voor de uitdaging om voor 2030 hun woningbezit te verduurzamen. Monumenten hebben vaak een uitzonderingspositie, maar ook bij dit corporatiebezit moet 40% CO2 gereduceerd worden. 

Verduurzaming van monumentaal woningbezit roept - onterecht - een beeld op van uitdagingen en hogere kosten en blijft achter op schema. Hoe pak je dat zo effectief, sociaal en betaalbaar mogelijk aan?

Op de bres voor het oude volksbuurtje

"Vervang je de oude volksbuurtjes door nieuwbouw, dan verdwijnt de geschiedenis en cultuur voor altijd uit ons straatbeeld."
Boudewijn de Bont, directeur Nico de Bont

Wij helpen woningcorporaties hun verduurzamingsafspraken waar te maken. We gaan voor het maximaal haalbare met een betaalbare en effectieve aanpak. 

Nico de Bont ontzorgt corporaties niet alleen op bouwtechnisch vlak, maar biedt ook kennis over (monumenten)subsidies, vergunningen en processen bij erfgoedcommissies. 

Met hart voor het verleden, het heden en de toekomst. Met hart voor het monument, de bewoner en een duurzame wereld. Alles met liefde.

Hart voor het monument

We geloven erin dat monumenten moeten leven. Anders vergaan ze. Vitaal leven in monumenten vraagt om hedendaags comfort en lage energielasten. Verduurzamen is een randvoorwaarde voor behoud.

Vanuit onze passie voor monumentaal erfgoed gaan wij voor behoud door ontwikkeling. Wij combineren vakmanschap met innovatie om monumenten te behouden voor huidige én toekomstige generaties. 

Hart voor de bewoner

Alle huurders hebben recht op betaalbare energielasten en fijn wooncomfort. Verduurzaming van de woning is vaak een ingrijpende gebeurtenis voor de bewoner. 

We pakken de woning in bewoonde staat aan, met alle aandacht voor bewoners en buurt. Fijn om in je eigen huis te kunnen blijven en het bespaart (verhuis)kosten en tijd.  

Hart voor een duurzame toekomst

Verduurzaming van monumenten is geen optie; het is een randvoorwaarde voor behoud. Wij combineren vakmanschap met biobased materialen en innovatieve technieken om energieverbruik en CO2-uitstoot te minimaliseren. 

Wij bundelen onze krachten met zusteronderneming Hazenberg | TBI, specialist op het gebied van het verduurzamen van bestaand corporatiebezit. 

Hun succesvolle aanpak in combinatie met onze kennis van erfgoed en het verduurzamen van monumenten zorgt voor optimaal resultaat.

Stappenplan en menukaart

Onze alles-met-liefde aanpak volgt het stappenplan dat wij op basis van jarenlange ervaring hebben uitgestippeld voor een optimaal en succesvol proces. 

De menukaart geeft een goed overzicht van de mogelijke duurzame keuzes en bijbehorende resultaten voor elk gewenst ambitieniveau. 

Download stappenplan en menukaart

Naam

Contact