We moeten verduurzaming op een hoger schaalniveau bezien, denkt Janneke Bierman

Written by Mariska Vlot
12 dec 2017

Het lukt met de huidige stand van de techniek vaak niet om verduurzaming van erfgoed aan te pakken zónder schade toe te brengen aan waardevolle gebouwen en structuren van de stad, ziet Janneke Bierman (Bierman Henket Architecten) in haar rol als voorzitter van de subcommissie I (binnenstad) van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Amsterdam. 'Je kunt het niet allemaal lokaal, op gebouwniveau oplossen.'

Bierman droeg met deze stelling haar steentje bij aan één van de meest besproken thema's van de Roadtrip van Nico de Bont naar Amsterdam; de verduurzaming van erfgoed. Bierman: 'De technieken om te verduurzamen zijn heel erg in ontwikkeling. Er gaat best veel fout, waardoor monumenten schade wordt toegebracht. Het moet dus heel zorgvuldig gebeuren. Tegelijkertijd: als je helemaal niks aan monumenten doet, is het de vraag of monumenten niet te veel achterop raken bij de rest van de gebouwvoorraad, die wél duurzaam wordt gebouwd. Het is dus wel heel belangrijk om na te denken over de vraag hoe we monumenten meekrijgen in de verduurzamingsslag.'

Ja, er wordt op allerlei vlakken hard gewerkt aan innovatie, nieuwe technieken, ziet Bierman. 'Maar met de gebouwvoorraad van een stad als Amsterdam moet je ook verschillen kunnen aanbrengen en op een andere plek in de omgeving maatregelen nemen. Het zoeken naar integrale oplossingen voor de verduurzaming van de binnenstad zoals collectieve opwek van duurzame energie  is echt nodig.