Nico de Bont Vakschool

Werken en leren in de restauratie

Monumenten doorgeven aan toekomstige generaties - dat is onze missie. Het specialistische restauratiewerk vraagt om vakmanschap op het allerhoogste niveau.

Om erfgoed te kunnen behouden is ook behoud van het vakmanschap belangrijk. Nico de Bont investeert veel in de  opleiding van vakmensen. We zetten ons actief in om vakkennis aan de volgende generatie door te geven.

Reconstructie middeleeuwse stadsmuur in Den Bosch

Bouw bij ons aan een mooie carrière als leerling Bontgenoot

Gewelven metselen in de Urbanuskerk in Amstelveen

Leermeester-gezel

Vanuit onze Nico de Bont Vakschool begeleiden ervaren rotten in het vak nieuwkomers tot allround restauratiemetselaar of -timmerman/vrouw.

Van het restaureren van een eikenhouten kap tot onderhoud aan een middeleeuwse stadsmuur. De leermeester-gezel constructie garandeert de kwaliteit van het vakmanschap dat we leveren, nu en in de toekomst.
 

"Als het lukt de passie voor het vak en voor monumentenbehoud door te geven, is de toekomst van ons verleden gewaarborgd."
Kees Raaijmakers, directeur Nico de Bont

Kennisdeling

Vanuit de Nico de Bont Vakschool zetten wij ons binnen de restauratieketen en de erfgoedsector proactief in voor behoud en uitwisseling van kennis. Onze specialisten geven lezingen en workshops aan collega vakgenoten, concullega’s en geïnteresseerden.

We zijn onder andere verbonden aan het Nationaal Centrum voor Erfgoedopleidingen (NCE), het Nationaal restauratiecentrum (NRC), de Erfgoedacademie, ROP Nederland en diverse technische universiteiten, hogescholen, ROC-opleidingen en samenwerkingsverbanden. En ook wij laten ons door anderen inspireren om onze eigen kennis en kunde op peil te houden. 

Hout- en meubelrestauratie

Jongeren en zij-instromers enthousiasmeren voor het vak

Met de Nico de Bont Vakschool streven wij ernaar om jongeren te interesseren voor monumenten en het bijbehorende, specialistische vakmanschap. Ook ervaren mensen uit de bouw willen wij verleiden zich te laten bijscholen op het gebied van monumentaal erfgoed.