Wethouder Pennings geeft startsignaal bouw Kapel Glorieux

Written by Annelieke Hoogwegt
06 jul 2018

Wethouder Pennings gaf het feestelijke startsignaal voor de bouw van zes appartementen in de kapel achter het oude Mariaoord. Dit vormt het sluitstuk van de bouwactiviteiten waarbij de kloosterschool is getransformeerd naar een unieke woonomgeving met bijna 60 woningen. Direct achter het Reeburgpark liggen enkele fraaie monumenten zoals de oude school met kapel. In de afgelopen jaren hebben wij op Park Glorieux al 43 appartementen en 8 woningen gerealiseerd. De Vughtse combinatie Vrijborg – Nico de Bont maakt met de herontwikkeling van de kapel het park nu compleet en laat zien dat met visie en geduld religieus erfgoed succesvol te herbestemmen is.

De kapel raakte steeds verder in verval en in het voorjaar van 2016 is architect Steven Woudstra  gevraagd een nieuw ontwerp te maken. Hij heeft meerdere kerken herbestemd en zijn ontwerp  werd enthousiast ontvangen door de monumentencommissie. In dialoog met de eigenaren van de appartementen in het bestaande monument is een ontwerp ontstaan dat past op deze bijzondere plek. Het contact met de bestaande VVE is dan ook vanaf aanvang constructief verlopen.

De herontwikkeling is een succes: inmiddels zijn alle appartementen verkocht, nog voordat de bouw gestart is. Wethouder Pennings is blij met de invulling van de laatste vlek op Park Glorieux en hij sprak zijn vertrouwen uit in Aannemingsbedrijf Nico de Bont en wenste de toekomstige bewoners veel woongenot.